Kauno kredito unijoje pasirašyta 70-oji paskola pagal Verslumo skatinimo programą

Siek savo svajonėsIki liepos 10 dienos Kauno KU turime sudarę 70 sutarčių pagal VSF programą.  Išmokėta daugiau nei 3,5 mln. Litų projekto lėšų. Tokiu pasiektu rezultatu Kauno kredito unija užima lyderio poziciją tarp dalyvaujančių projekte kredito unijų visos Lietuvos mastu.

Džiaugiamės ir sveikiname naują verslą pradėjusius naujuosius savo bendruomenės narius ir linkime jiems visokeriopos sėkmės versle.

 Visos  Lietuvos mastu kredito unijos su verslo subjektais iš viso yra sudariusios 513 sutarčių. Paskolų gavėjams  buvo išmokėta 27,9 mln. Lt (su kredito unijų lėšomis 30,8 mln. Lt). VSF paskolų gavėjams iki 2013 m. liepos 1 d. buvo išmokėta 26,73 mln. Lt Verslumo skatinimo fondo lėšų.  Išmokėta suma sudaro daugiau nei pusę viso fondo lėšų – 63,64 proc. 

Projektas „Verslumo skatinimas“ vykdomas iki 2014 metų birželio 30 dienos.