Kreditai mikroįmonėms

Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą.

Svarbiausi EaSI garantijų priemonės tikslai:

 • Supaprastinti galimybes gauti finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.
 • Padėti smulkioms įmonėms plėtoti savo verslą.
 • Didinti finansavimo prieinamumą pažeidžiamoms grupėms, norinčioms pradėti ar plėtoti savo verslą.

Kredito suma ir kitos sąlygos

 • didžiausia galima suma iki 25 000 Eur.
 • kreditas turi turėti nustatytą grąžinimo grafiką (tipas – paskola, t.y. ne kredito linija ar pan.).
 • kredito grąžinimo terminas nuo 3 iki 36 mėn.
 • Kredito užtikrinimo priemonės – be įkeitimo.
 • Sumažinta palūkanų norma.
 • Sutarties sudarymo mokestis iki 2 proc. nuo paskolos sumos.

Kas gali kreiptis dėl kredito?

 • Įmonė, registruota ir veiklą vykdanti Kauno mieste, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Prienų, Kaišiadorių, Jonavos rajonuose.
 • Įmonė, kurios darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Įmonė, kurios metinė apyvarta arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.
 • Įmonei, kuriai nėra iškelta bankroto byla.

Kam gali būti naudojamos kredito lėšos?

 • Mikroįmonės steigimui arba veikiančios mikroįmonės plėtrai finansuoti, t.y. materialioms investicijoms (ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti)
 • Apyvartinėms lėšoms (reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti).

Papildomos naudos

Paskolos, suteiktos materialioms investicijoms finansuoti, gali pretenduoti į palūkanų kompensavimą iki 50 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.

Kreditas negali būti suteikiamas.

 • Jei įmonė užsiima neteisėta ekonominė veikla ir veikia šiuose sektoriuose:
 • Tabakas ir distiliuoti alkoholiniai gėrimai.
 • Ginklų ir šaudmenų gamyba bei prekyba jais.
 • IT sektoriaus apribojimai (internetiniai lošimai ir internetiniai kazino, neteisėtas. prisijungimas prie elektroninių duomenų tinklų arba elektroninių duomenų neteisėtas atsisiuntimas ir kt.).
 • Gyvosios gamtos mokslų sektoriaus apribojimai.

 

 

Dėl kreditų mikroįmonėms susisiekite su:

Julija
Valatkienė

Pardavimų projektų vadovė

Živilė
Stanikūnaitė

Pardavimų projektų vadovė