Verslo paskolos

Verslo paskolos – tai Kauno kredito unijos pasiūlymas verslo subjektams. Paskolos verslui suteikia galimybę įmonėms priimti didesnius verslo iššūkius arba susidoroti su laikinais sunkumais. Kauno kredito unija pasiruošusi bendradarbiauti.

KKU siūlomos verslo paskolos yra šios: investicinė paskola, apyvartinių lėšų paskola, paskola – kredito linija.

Verslo paskola gali būti naudojama patiems įvairiausiems poreikiams: verslo pradžiai (verslui pradėti), naujam verslui, verslui kurti (verslo kūrimui), jaunam verslui, tai gali būti paskola verslui pirkti ir t.t. Gali būti suteikiamos verslo paskolos jaunimui, taip pat atitinkamos rūšies paskolos studentams ar neįgaliesiems.

Nesvarbu, ar Jūsų įmonė jauna, ar jau veikia kelis metus, nesvarbu, kokią veiklą vykdote – užsukite pas mus ir įsitikinkite Kauno kredito unijos profesionaliomis paslaugomis, naudingais pasiūlymais bei patikimomis konsultacijomis. Juk su patikimu partneriu sumanymus įgyvendinti – daug lengviau.

  • Investicinių projektų finansavimas arba investicinė paskola: verslo plėtrai ir investiciniams projektams (įrangos įsigijimui ar atnaujinimui, nekilnojamojo turto pirkimui, investicijoms su/į verslo partnerius).
  • Apyvartinių lėšų paskola – jos paskirtis finansuoti atsiradusį apyvartinių lėšų poreikį.
  • Kredito linija: paskola leidžianti reaguoti į kintantį apyvartinių lėšų poreikį. Priklausomai nuo reikalingos sumos galima panaudoti visą arba dalį patvirtintos paskolos, atsiradus laisvų lėšų grąžinti , o prireikus vėl pasinaudoti.
  • Paskolos verslui suteikiamos Kauno kredito unijos nariams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) verslo plėtrai, įsigyti ar atnaujinti įrangą, pirkti, rekonstruoti ar statyti nekilnojamąjį turtą, verslo projektams įgyvendinti ar įmonės apyvartinėms lėšoms padidinti.

Paskolos gavimas ir sąlygos (palūkanos, garantija, su užstatu ar be jo, paskolos verslui organizuoti suteikimo tvarka, sąlygos neįgaliesiems ar jaunimui, kita reikalinga informacija) dėl verslo paskolų: Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Raseiniuose, Jurbarke, Kazlų Rūdoje, Kaišiadoryse, Šakiuose bei Prienuose. gali būti aptartos nemokamos finansinės konsultacijos metu.

Skirtumai suteikiant verslo paskolas smulkiam, vidutiniam ir naujam verslui

Kauno kredito unija teikia įvairias ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas verslui. Tačiau skiriasi tik suteikiamų paskolų sąlygos, pavyzdžiui naujam verslui yra suteikiamos lengvatinės paskolos. O kreditai verslui, tiek smulkiam, tiek vidutiniam yra suteikiami atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir kreditingumą bei individualiai įvertinus paskolos prašymo pobūdį. Preliminariai sužinoti kokio dydžio finansinės paramos galima tikėtis padės paskolos verslui skaičiuoklė.

Paskolos smulkiam verslui gali būti suteikiamos apyvartinėms lėšoms, kurios yra reikalingos įsigyti prekėms, žaliavoms, atsargoms ar kitam trumpalaikiam turtui. Taip pat galima šią finansinę pagalbą naudoti darbuotojų atlyginimų išmokėjimui, sumokėti tiekėjams, partneriams ar tiesiog padengti nenumatytas išlaidas ar finansinius įsiskolinimus. Dar verslo paskola gali būti skirta ir investicijoms – įmonės plėtros ar investicinių projektų finansavimui. Galima kreiptis dėl investicinės verslo paskolos, kurios vertė yra nuo 10 000 iki 500 000 eurų. Galima kreiptis ir dėl kredito linijos suteikimo, kurios maksimali suma gali siekti ne daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo paskutinių metų apyvartos sumos.

Valstybės parama verslui finansuojant valstybės lėšomis

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas Verslumo skatinimo fondas buvo įkurtas tam, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui bei fiziniams asmenims, norintiems pradėti savo verslą. Ir taip skatinti verslumą bei užimtumą, teikiant finansinę paramą, konsultuojant bei mokant verslo pagrindų. Tokio pobūdžio paskola gali būti suteikta naujo verslo pradžiai arba įmonei, kuri veikia neilgiau nei vienerius metus. Didžiausia paskolos suma gali siekti 86 tūkstančius eurų.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kauno kredito unija verslui siūlo: investicines paskolas, skirtas įrangos įsigijimui, patalpų atnaujinimui ar verslo plėtrai; apyvartinių lėšų paskolas, jei reikalingos papildomos lėšos įmonės veiklos užtikrinimui; kredito linijas, kur prireikus galima panaudoti lėšas įmones apyvartai, o atsiradus laisvoms pajamoms, padengti įsiskolinimą.

Tam, kad įmonė galėtų kreiptis dėl apyvartinių lėšų ji turėtų vykdyti savo veiklą ne mažiau nei vienerius metus, tačiau priklausomai nuo veiklos pobūdžio, galimi ir įvairūs nestandartiniai individualūs finansiniai sprendimai, padėsiantys padidinti įmonės apyvartą ir plėtrą.

Verslo paskolų palūkanos yra skaičiuojamos, atsižvelgiant į verslo riziką ir jo pelningumą. Kiekvienu atveju, verslo palūkanos yra paskaičiuojamos įvertinus kiekvieną situaciją individualiai. Galima registruotis ir atvykti į asmeninę konsultaciją, kur finansų specialistas įvertinęs jūsų verslo kredito istoriją pateiks visus įmanomus finansinės pagalbos variantus.

Norintys tapti Kauno kredito unijos nariais turi atitikti KKU įstatuose numatytus reikalavimus bei pateikti prašymą (raštu) Kauno kredito unijos valdybai. Juridiniai asmenys gali tapti asocijuotais nariai, kuomet papildomai pateikia valdymo organų sprendimą įstoti į Kauno kredito uniją ir įsigyja pajų, pateikia registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą. Kauno kredito unijos narystė suteikia teisę žinoti, koks yra akcininkų sąrašas ir jų priimami sprendimai. Jie yra protokoluojami ir KKU asocijuotas narys turi teisę žinoti informaciją, kurią pateikia Akcininkų susirinkimo protokolas.

Paskola užtikrinama gali būti įvairiais būdais, priklausomai nuo jos pobūdžio, Tai gali būti pradinis įnašas, įkeistas nekilnojamasis turtas, laiduojantis asmuo ar paskolos draudimas. Kiekvienu atveju yra priimamas individualus sprendimas, atsižvelgiant į konkrečią verslo situaciją.

Lengvatinės paskolos tai tokia finansinė parama verslui, kurią inicijuoja Verslumo skatinimo fondas, remiantis pradedančius verslininkus ar valstybės subsidijos jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti pirmąjį būstą.

Apyvartinių lėšų paskola skirta padidinti įmonės apyvartinį kapitalą. Paskolos lėšos gali būti naudojamos įmonės reikmėms – žaliavoms, atsargoms, prekėms perpardavimui, kitam trumpalaikiam turtui įsigyti, išmokėti atlyginimus darbuotojams, sumokėti tiekėjams, partneriams ar padengti kitas nenumatytas išlaidas.

Investicinė paskola skirta investicinių projektų finansavimui, verslo plėtrai. Investiciniais projektais arba investicijomis yra laikoma įrangos įsigijimas ar atnaujinimas, nekilnojamo turto pirkimas, remontas ar rekonstrukcija, kito ilgalaikio turto įsigijimas. investicinės paskolos užtikrinimo priemonė priklauso nuo paskolos sumos (paskola gali būti užtikrinama laidavimu, įkeičiant kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, turimas atsargas ir finansines lėšas (indėlio, banko sąskaitą).

Norint gauti verslo paskolą reikalingas įmonės registracijos pažymėjimas, įmonės balansas, kredito istorija ir kiti dokumentai įrodantys jūsų papildomas pajamas.

Taip, jei turite savo verslą ir net jei esate nurodęs, kad yra tik vienas akcininkas (narys), turintis 100 procentų sprendimo teisių. Reiktų užpildyti paskolos ar kredito linijos prašymo formą Vienintelio akcininko sprendimas.

Sprendimas dėl verslo paskolos ir jos išdavimo procesas užtrunka iki 5 darbo dienų.

Kauno kredito unija verslo subjektams siūlo investicines paskolas, apyvartinių lėšų paskolas ir paskolas –kredito linijas.

Minimali verslo paskolos suma yra 10 000 eurų, maksimali 500 000 eurų.

Kauno kredito unija, atsižvelgdama į individualią situaciją, suteikia galimybę verslo įmonėms priimti didesnius iššūkius arba susidoroti su laikinais finansiniais sunkumais.

Įsigijus verslo paskolą, galima kreiptis į INVEGA, kuri gali garantuoti pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Minimalus garantijos dydis turi siekti 5000 eurų. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės. Individuali garantija yra tuomet kai INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Portfelinė garantija kai kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Verslo paskolos gali būti teikiamos tiek mažajai bendrijai, tiek uždarajai akcinei bendrovei, priklausomai nuo jos finansinės situacijos ir kredito istorijos.

Dalinis palūkanų kompensavimas įmanomas, pasinaudojant ES parama. Pavyzdžiui, šiuo metu yra teikiama parama įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos padarinių.

Taip, verslo paskolos be užstato gali būti aptartos nemokamos finansinės konsultacijos metu.