Verslo paskolos

Verslo paskolos – tai Kauno kredito unijos sprendimai verslo įmonėms ir verslininkams. Paskolos verslui leidžia įmonėms imtis didesnių verslo projektų, aktyvesnės plėtros planų  arba padėti su laikinais iššūkiais ar sunkumais. Kauno kredito unija pasiruošusi bendradarbiauti.

KKU galite pasinaudoti šiomis finansavimo galimybėmis: lengvatinis kreditas mikroįmonėms, kreditas įrangai ir įrengimams, investicinė paskola, apyvartinių lėšų paskola, kredito linija, paskola NT vystymo projektams, kreditas verslo patalpų įsigyjimui, statyboms, įrengimui ir kitos paskolos verslui.

Verslo paskola gali būti naudojama patiems įvairiausiems poreikiams: verslo pradžiai (verslui pradėti), naujam verslui, verslo plėtrai, verslo pirkimui ir t.t.

Nesvarbu, ar Jūsų įmonė jauna, ar jau veikia kelis metus – užsukite pas mus ir įsitikinkite Kauno kredito unijos naudingais pasiūlymais bei patikimomis konsultacijomis. Juk su patikimu partneriu sumanymus įgyvendinti – daug lengviau.

Įmonės, kurių verslo paskola atitinka Invega dalinio palūkanų kompensavimo kriterijus pirmuosius tris metus gali susimažinti patiriamas paskolos palūkanų išlaidas.

Paskolos verslui priklausomai nuo jų paskirties gali turėti skirtingus ir labiausiai specifiką atitinkančius gražinimo grafikus – nuo 24 mėn. iki 180 mėn. Taip pat atsižvelgiant į kliento pagrįstą ir apibrėžtą poreikį verslo paskolos gali turėti paskolos grąžinimo atidėjimą iki 24 mėn. (atidėjimo laikotarpiu mokant tik palūkanas už panaudotą kredito dalį).

Kredito užtikrinimas priklauso nuo konkretaus verslo finansavimosi poreikių, įmonės finansinės būklės bei kokia paskola verslui nuspręsta naudotis. Verslo paskola gali būti be turto įkeitimo su turto įkeitimu (nekilnojamo ar kito turto – atsargos, įranga, transportas ar kt.) yra galimybė naudotis valstybės garantija arba taikyti kompleksinius sprendimus siekiant maksimaliai naudingo sprendimo verslui

Dėl Jūsų verslui naudingiausios paskolos verslui susisiekite su Kauno kredito unijos verslo projektų vadovu ar užpildykite paraišką paskolai gauti. Preliminarų siūlymą pateiksime per 24 val. Verslo paskolos, kuriomis galite pasinaudoti šiuo metu:

 • Kreditai mikroįmonėms – projektas skirtas supaprastinti galimybes gauti finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato, padėti smulkioms įmonėms plėtoti savo verslą, didinti finansavimo prieinamumą pažeidžiamoms grupėms, norinčioms pradėti ar plėtoti savo verslą. – https://kku.lt/verslo-paskolos/kreditai-mikroimonems/
 • Paskolos su valstybės garantija – verslams nusprendusiems skolintis „Invegos“ teikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo užstato problemą – https://kku.lt/paskolos-su-valstybes-garantija/
 • Paskolos su palūkanų kompensavimu – INVEGA dalinis palūkanų kompensavimas. Kompensuojama 50 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, betne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų – https://kku.lt/verslo-paskolos/paskolos-su-palukanu-kompensavimu-2/
 • Paskola patalpų įsigijimui, statyboms ar įrengimui – paskola skirta verslui norinčiam įsigyti ar statyti patalpas skirtas verslo reikmėms: administracinės, sandėliavimo, prekybinės ar kitos komercinės paskirties – https://kku.lt/verslo-paskolos/paskola-patalpu-isigyjimui-statyboms-ar-irengimui/
 • Paskola įrangos, įrengimų ir technikos įsigijimui – pradedantiems ar aktyviai vykdantiems savo verslą gamybos ar paslaugų sektoriuje, Kauno kredito unija siūlo paskolas skirtas reikalingai įrangai įsigyti – https://kku.lt/verslo-paskolos/paskola-irangos-irengimu-ir-technikos-isigijimui/
 • Apyvartinių lėšų paskola – skirta padidinti įmonės apyvartinį kapitalą. Paskolos lėšos gali būti skiriamos įmonės kasdieniniams poreikiams – atsargoms, žaliavoms, darbuotojų darbo užmokesčiui, prekėms perpardavimui, kitam trumpalaikiam turtui įsigyti, atsiskaitymams su tiekėjais, partneriais ar kitoms nenumatytoms išlaidoms. https://kku.lt/verslo-paskolos/paskola-apyvartinems-lesoms/
 • Kredito linija: paskola leidžianti reaguoti į kintantį apyvartinių lėšų poreikį. Priklausomai nuo reikalingos sumos galima panaudoti visą arba dalį patvirtintos paskolos, atsiradus laisvų lėšų grąžinti , o prireikus vėl pasinaudoti.
 • Atviras kreditų fondas 3 – skatinamoji finansinė priemonė „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3) sudaro palankesnes sąlygas įmonėms gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti žemesnėmis nei rinkos kainomis, kuomet siekiama pradėti naują veiklą, palaikyti ir stiprinti esamą verslą ar plėstis. Lengvatinės paskolos teikiamos investicijoms arba apyvartinėms lėšoms finansuoti
 • NT vystymo paskola – verslo paskola, skirta nekilnojamojo turto projektams įgyvendinti.

Dėl verslo paskolos gali kreiptis:

 • Įmonės, registruotos ir veiklą vykdančios Kauno mieste, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Prienų, Kaišiadorių, Jonavos rajonuose.
 • Įvairaus dydžio įmonės ir verslininkai
 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
 • Įmonės, kurioms nėra iškelta bankroto byla.
 • Dėl verslo paskolos mikroįmonėms gali kreiptis įmonės, kurių darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.

Verslo paskolų klausimais konsultuokitės:

Verslo paskolų klausimais Jums padės:

Julija
Valatkienė

Pardavimų projektų vadovė

Indrė
Reinikovė

Pardavimų projektų vadovė

Živilė
Stanikūnaitė

Pardavimų projektų vadovė

Kauno kredito unija verslui siūlo: investicines paskolas, skirtas įrangos įsigijimui, patalpų atnaujinimui ar verslo plėtrai; apyvartinių lėšų paskolas, jei reikalingos papildomos lėšos įmonės veiklos užtikrinimui; kredito linijas, kur prireikus galima panaudoti lėšas įmones apyvartai, o atsiradus laisvoms pajamoms, padengti įsiskolinimą.

Tam, kad įmonė galėtų kreiptis dėl apyvartinių lėšų ji turėtų vykdyti savo veiklą ne mažiau nei vienerius metus, tačiau priklausomai nuo veiklos pobūdžio, galimi ir įvairūs nestandartiniai individualūs finansiniai sprendimai, padėsiantys padidinti įmonės apyvartą ir plėtrą.

Verslo paskolų palūkanos yra skaičiuojamos, atsižvelgiant į verslo riziką ir jo pelningumą. Kiekvienu atveju, verslo palūkanos yra paskaičiuojamos įvertinus kiekvieną situaciją individualiai. Galima registruotis ir atvykti į asmeninę konsultaciją, kur finansų specialistas įvertinęs jūsų verslo kredito istoriją pateiks visus įmanomus finansinės pagalbos variantus.

Norintys tapti Kauno kredito unijos nariais turi atitikti KKU įstatuose numatytus reikalavimus bei pateikti prašymą (raštu) Kauno kredito unijos valdybai. Juridiniai asmenys gali tapti asocijuotais nariai, kuomet papildomai pateikia valdymo organų sprendimą įstoti į Kauno kredito uniją ir įsigyja pajų, pateikia registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą. Kauno kredito unijos narystė suteikia teisę žinoti, koks yra akcininkų sąrašas ir jų priimami sprendimai. Jie yra protokoluojami ir KKU asocijuotas narys turi teisę žinoti informaciją, kurią pateikia Akcininkų susirinkimo protokolas.

Paskola užtikrinama gali būti įvairiais būdais, priklausomai nuo jos pobūdžio, Tai gali būti pradinis įnašas, įkeistas nekilnojamasis turtas, laiduojantis asmuo ar paskolos draudimas. Kiekvienu atveju yra priimamas individualus sprendimas, atsižvelgiant į konkrečią verslo situaciją.

Lengvatinės paskolos tai tokia finansinė parama verslui, kurią inicijuoja Verslumo skatinimo fondas, remiantis pradedančius verslininkus ar valstybės subsidijos jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti pirmąjį būstą.

Apyvartinių lėšų paskola skirta padidinti įmonės apyvartinį kapitalą. Paskolos lėšos gali būti naudojamos įmonės reikmėms – žaliavoms, atsargoms, prekėms perpardavimui, kitam trumpalaikiam turtui įsigyti, išmokėti atlyginimus darbuotojams, sumokėti tiekėjams, partneriams ar padengti kitas nenumatytas išlaidas.

Investicinė paskola skirta investicinių projektų finansavimui, verslo plėtrai. Investiciniais projektais arba investicijomis yra laikoma įrangos įsigijimas ar atnaujinimas, nekilnojamo turto pirkimas, remontas ar rekonstrukcija, kito ilgalaikio turto įsigijimas. investicinės paskolos užtikrinimo priemonė priklauso nuo paskolos sumos (paskola gali būti užtikrinama laidavimu, įkeičiant kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą, turimas atsargas ir finansines lėšas (indėlio, banko sąskaitą).

Norint gauti verslo paskolą reikalingas įmonės registracijos pažymėjimas, įmonės balansas, kredito istorija ir kiti dokumentai įrodantys jūsų papildomas pajamas.

Taip, jei turite savo verslą ir net jei esate nurodęs, kad yra tik vienas akcininkas (narys), turintis 100 procentų sprendimo teisių. Reiktų užpildyti paskolos ar kredito linijos prašymo formą Vienintelio akcininko sprendimas.

Sprendimas dėl verslo paskolos ir jos išdavimo procesas užtrunka iki 5 darbo dienų.

Kauno kredito unija verslo subjektams siūlo investicines paskolas, apyvartinių lėšų paskolas ir paskolas –kredito linijas.

Minimali verslo paskolos suma yra 10 000 eurų, maksimali 500 000 eurų.

Kauno kredito unija, atsižvelgdama į individualią situaciją, suteikia galimybę verslo įmonėms priimti didesnius iššūkius arba susidoroti su laikinais finansiniais sunkumais.

Įsigijus verslo paskolą, galima kreiptis į INVEGA, kuri gali garantuoti pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Minimalus garantijos dydis turi siekti 5000 eurų. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės. Individuali garantija yra tuomet kai INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Portfelinė garantija kai kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Verslo paskolos gali būti teikiamos tiek mažajai bendrijai, tiek uždarajai akcinei bendrovei, priklausomai nuo jos finansinės situacijos ir kredito istorijos.

Dalinis palūkanų kompensavimas įmanomas, pasinaudojant ES parama. Pavyzdžiui, šiuo metu yra teikiama parama įmonėms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos padarinių.

Taip, verslo paskolos be užstato gali būti aptartos nemokamos finansinės konsultacijos metu.