Refinansavimas

Refinansavimas – tai turimų įsiskolinimų padengimas nauja paskola. Refinansavimas leidžia palengvinti susidariusią finansinę naštą, tolygiau išdėstyti privalomas įmokas, o svarbiausia – jas sumažinti. Refinansavimas – tai galimybė įsiskolinusiems asmenims  padengti turimus įsipareigojimus.

Įsiskolinimų refinansavimas reiškia, kad Jūs gaunate kreditą iš naujos finansinės įstaigos, kuriuo padengiate skolą ar paskolą kitoje kredito įstaigoje.

Vykdomas ne tik įprastų, tačiau ir greitųjų kreditų refinansavimas. Refinansuojant turimą kreditą (us) suteikiama galimybė mokėti mažiau. KKU siūlomas greitųjų kreditų refinansavimas reiškia, kad su kreditoriumi (kreditoriais) atsiskaito KKU – ir nuo tada Jūs mokate įmokas (ir mažesnes) tik unijai.

Norėdamas atsisakyti greitųjų kreditų bendrovėse turimos paskolos asmuo turi:

  • Atvykti į Kauno kredito uniją   (Tel. 837 -752 762, El. paštas – info@kku.lt).
  • Pateikti paskolos (ar paskolų) sutartį (is), sudarytą(as) su greitųjų kredito bendrove(ėmis).
  • Užpildyti prašymą kredito refinansavimui – perėmimui.
  • Atsisakyti turimų brangių kreditų ir mokėti mažiau!

Gavus kredito refinansavimo (perėmimo) patvirtinimą su greitųjų kreditų bendrove(ėmis) atsiskaito Kauno kredito unija.

 

Pagrindinės sąlygos norint refinansuoti paskolą

Susidūrus su laikinais finansiniais sunkumais, Kauno kredito unija siūlo savo nariams finansinę pagalbą – paskolų refinansavimą, kuomet yra perimamos jūsų skolos kitoms kredito įstaigoms ir padengiami įsiskolinimai už jus.

Pagrindinės sąlyga, norint gauti šią paslaugą, yra ta, kad turite tapti Kauno kredito unijos nariu. Tai gali padaryti visi pilnamečiai asmenys fiziniai ir juridiniai asmenys, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno, Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Šakių ir Prienų rajonų teritorijose. Tuomet yra teikiamas prašymas Kauno kredito unijos narystei gauti, susimokate stojimo mokestį (minimalų pajų), kuris siekia 30 eurų ir tuomet galite naudotis Kauno kredito unijos teikiamomis paslaugomis, į kurias įeina ir kreditų refinansavimas. Priklausomai nuo jums reikalingos paskolos ar kredito tipo, jūs teikiate paraišką internetu arba tiesiogiai, atvykę į asmeninę konsultaciją su Kauno kredito unijos finansų vadybininku, kuris patikrins pagal jūsų pateiktus duomenis, jūsų finansinę istoriją, įvertins gaunamas pajamas ir pateiks individualų pasiūlymą, atsižvelgiant į jūsų prašymą. Tam, kad kuo išsamiau būtų galima išnagrinėti jūsų galimybes gauti norimo dydžio finansinę pagalbą, jūs turėsite pateikti savo asmens dokumentus (pasą ar tapatybės kortelę), rašytinį sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, dokumentus įrodančius jūsų legalias pastovias pajamas (banko išrašas už pastaruosius pusę metų) bei darbo santykius (darbo sutartis, galiojanti ilgiau nei pastarieji keturi mėnesiai). Jei vykdote savo individualią veiklą, tuomet reikės pateikti dokumentus, įrodančius jūsų oficialias pajamas (tam tinka banko išrašai, įmonės metinio balanso išrašas ar kiti finansiniai dokumentai. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad įmonė turi vykdyti savo veiklą ne mažiau nei vienerius metus). Taip pat reikės pateikti visas anksčiau sudarytas sutartis su kredito bendrovėmis, bankais ir kitomis finansinėmis institucijomis, kurioms esate skolingi. Pateikus visus reikalingus dokumentus ir įvertinus jūsų finansinę situaciją, jums bus pateiktas individualus paskolos refinansavimo pasiūlymas, optimaliausiai atitinkantis jūsų poreikius.

Tad refinansavimas yra vienas geriausių sprendimų tuomet kai reikia padengti greitųjų kreditų išdavimo bendrovių ar kitų kredito įstaigų gautas paskolas, jas apjungiant į vieną paskolą ir taip siekiant geresnių jos išmokėjimo sąlygų. Tokio tipo refinansavimas padeda ir pratęsti turimų finansinių įsipareigojimų terminus, mokant mažesnes paskolos mėnesines įmokas ilgesnį laiką. Priklausomai nuo refinansavimo paskolos gavėjo situacijos ir kredito istorijos, galima būti suteikiama pagalba ir kartu su šeimos nariais ar laiduojančiu asmeniu bei įkeičiant jūsų nuosavybėje esantį nekilnojamąjį turtą.

 

Refinansavimo skaičiuoklė

Norintiems preliminariai sužinoti, kokio dydžio refinansavimo paskolos gali tikėtis, Kauno kredito unija siūlo interaktyvų įrankį – refinansavimo skaičiuoklę, kur suvedę savo turimas pajamas, norimos sumos dydį ir terminą, galite sužinoti kiek ši paskola jums kainuotų ir kokio dydžio būtų mėnesinė įmoka. Tiksli informacija yra pateikiama tik asmeninės konsultacijos metu, išnagrinėjus jūsų ir jūsų šeimos finansinę situaciją ir įvertinus visas galimas rizikas ar jums tokia finansinė našta bus pakeliama. Taip pat refinansavimo skaičiuoklės pagalba matysite kokio dydžio palūkanos bus taikomos ir kokia bus bendra refinansuojamos paskolos bendra suma.

Visuomet sudarant paskolos sutartį reiktų atkreipti dėmesį į tai kokio dydžio yra bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma (BVKKMN). Tai ir yra bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. Dažnai šiam skaičiui nėra skiriama pakankamai dėmesio, dėl to kyla sunkumų vykdant finansinius įsipareigojimus, tad vėliau tenka kreiptis ir ieškoti galimybių kaip gauti refinansavimo paskolą.

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

Yra galimybės refinansuojamą paskolą anksčiau nustatyto laiko. Apie savo norą tai padaryti, turėtumėte informuoti Kauno kredito unijos finansų specialistą, atsakingą už jūsų paskolos administravimą, kuris ir parengs visus reikalingus dokumentus, bei perskaičiuos taikomų palūkanų normas. Dažnu atveju, grąžinti ne tik refinansavimo, bet ir kitokios rūšies paskolas tikrai verta, nes taip jūs galite sutaupyti nemažą pinigų sumą. Jokios baudos ar sankcijos nebus taikomos papildomai, todėl mokėsite tik Kauno kredito unijai skolingą sumą, perskaičiavus palūkanas už likusią sumą. Visos refinansuojamų paskolų ir kreditų, kuriuos norite grąžinti anksčiau, palūkanos yra perskaičiuojamos kliento naudai, apskaičiuojamos iki numatyto kredito grąžinimo termino pabaigos.

Norintys refinansuoti turimą paskolą Kauno kredito unijos nariai, turi pateikti prašymą, taip pat visas turimas paskolų ir kreditų sutartis, sudarytas su greitųjų kreditų išdavimo bendrovėmis, kredito įstaigomis, bankais ir kitomis finansinėmis institucijomis. Taip pat reikia pateikti asmens dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę), prašymą suteikti refinansavimo paskolą ir dokumentus, įrodančius jūsų ir jūsų šeimos gaunamas pajamas bei norimų refinansuoti kreditų ar paskolų sutartis bei įsipareigojimus, patvirtinančius dokumentus.

Yra galimybė teikti prašymą dėl turimų finansinių įsipareigojimų ir kartu su savo šeimos nariais ar laiduojančiu asmeniu, tuomet bus vertinama jų kredito istorija ir turimos pajamos. Taip pat galima refinansuoti paskolas ir įkeičiant nuosavybes teise jums priklausantį nekilnojamąjį turtą, tuomet reikės papildomų dokumentų, įrodančių to turto vertę rinkoje. Norint gauti refinansavimo paskolą, gali kreiptis ir gyvenantys užsienyje, tačiau turintys Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Pasinaudoti šia paslauga gali visi dirbantys ir gaunantys oficialias pajamas pagal darbo sutartį. Svarbiausia, kad darbo stažas būtų ne mažesnis nei pastarieji keturi mėnesiai. Taip pat gali kreiptis ir senjorai (įskaitant statutinio pareigūno pensiją gaunančius asmenis), statutiniai pareigūnai, ūkininkai ir individualių įmonių savininkai, dirbantys pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymėjimus. Vykdantys individualią veiklą ar individualių įmonių savininkai, turi pateikti įmonės registracijos dokumentus bei metinę individualios įmonės pelno mokesčio deklaraciją už praeitus kalendorinius metus bei pastarųjų einamųjų metų ketvirčių Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtintas pelno mokesčio deklaracijas. Ūkininkai, privalo pateikti ūkio registracijos pažymėjimą, žemės nuosavybės dokumentus bei gautų pajamų deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos. Taip pat reikia pateikti ir balansą, pelno bei nuostolio ataskaitą bei ūkio veiklos rezultatų ataskaitą už praėjusius metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius. Jei jūsų ūkis yra nedidelis, tuomet reikia pateikti pajamų ir išlaidų žurnalą už praėjusius ir einamuosius metus. Taip pat ir jūrininkai gali kreiptis dėl refinansavimo paslaugos, tam reikės pateikti jūrininko knygelę, pajamas pagrindžiantys dokumentai (pavyzdžiui, darbo kontraktas, pažymos apie reisus, banko sąskaitos išrašai apie pajamas už pastaruosius keturis mėnesius bei kitas papildomas lėšas patvirtinančius dokumentus).

Pats refinansavimo procesas yra tęstinis veiksmas, kur dalyvauja tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, esantys Kauno kredito unijos nariais. Fiziniai asmenys dažniausiai kreipiasi tuomet, kada turi įsiskolinimų naštą greitųjų kreditų išdavimo bendrovėms. Tokio tipo finansiniai įsipareigojimai labai išauga dėl didelių palūkanų skaičiavimo. Kaip greitai pavyks grąžinti skolas, priklauso nuo to, kokio dydžio disponuojamas pajamas šiuo metu turite bei turimo turto, kurį galėtumėte įkeisti.

Kalbant apie verslo paskolų refinansavimo procesą, reiktų paminėti, kad jų paskolų dydis yra didesnis nei fizinių asmenų, dėl to iškilus finansiniams sunkumams, jos gali būti refinansuojamos ir nepasibaigus nustatytam jų mokėjimo terminui. Kauno kredito unija rekomenduoja kreiptis dėl paskolų refinansavimo paslaugos, kuomet kai norime sumažinti mokamų finansinių įsipareigojimų palūkanų. Taip pat norint pasiskolinti didesnę sumą, jei įkeičiamo turimo nekilnojamojo turto vertė yra didesnė, nei prašomos refinansavimo paskolos dydis.

Refinansavimas tinka ir tokiu atveju, kai norima apjungti kelias paskolas, jei jas išdavė viena kredito bendrovė. Refinansavimo paskola gali būti nesuteikiama tada, jei jūsų kredito istorija ir finansinė situacija neatitinka Kauno kredito unijos reikalavimų, pavyzdžiui jei nepakanka pajamų ar darbo stažo yra per trumpas (mažesnis nei 4 mėnesiai). Taip pat tokia paskola gali būti neišduodama tuo atveju, jei esate įsiskolinę kitoms įstaigoms ir turite per didelius finansinius įsipareigojimus nei jūsų gaunamos pajamos pragyvenimui.

Kitaip tariant, refinansavimo paskola beveik niekuo nesiskiria nuo jums įprasto kredito ar vartojamosios paskolos. Esminis skirtumas yra tai, kad refinansuojant paskolas ar turimus finansinius įsipareigojimus yra skaičiuojama skolinamų pinigų suma, padengsianti juos, administravimo mokesčiai bei taikomos palūkanų normos suma. Visos refinansavimo paskolos sąlygos ir tai, kokio dydžio palūkanos bus taikomos priklauso nuo pareiškėjo finansinės situacijos ir kredito istorijos.

Refinansavimo paskolos procesas priklauso nuo to, kaip greitai pateiksite užpildytą paskolos paraišką ir visus reikalingus dokumentus apie visus turimus finansinius įsipareigojimus kredito bendrovėms ar bankams, kuriuos norite padengti pasinaudojant refinansavimo paslauga. Vidutiniškai sprendimo priėmimas suteikti paskolos finansavimą užtrunka iki penkių darbo dienų. Tačiau kiekvieną kartą nagrinėjant pateiktus refinansavimo paskolos prašymus ir susijusius dokumentus yra vertinama bendra finansinė situacija bei ieškoma individualaus sprendimo, labiausiai tinkamo Kauno kredito unijos klientui. Dėl to daugelis ir kreipiasi būtent į Kauno kredito uniją, nes visuomet stengiamasi surasti kuo didesnės naudos kliento labui, kad jis galėtų papildomai sutaupyti ir palengvinti turimą finansinę naštą.

Kauno kredito unija kitaip nei bankai, kredito bendrovės ar kitos finansinės institucijos stengiasi savo klientams pasiūlyti optimaliausią variantą, suteikiant finansinę pagalbą jų poreikiams ir idėjoms įgyvendinti. Dėl paskolų refinansavimo gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys ir jei jie atitinka, visus keliamus reikalavimus, kurie yra žymiai paprastesni nei kitur, jiems yra refinansuojami turimi kreditai ar paskolos, gautos iš kredito bendrovių ar bankų. Yra galimybė refinansavus savo turimus kreditus ir vartojimo paskolas, pirmąsias įmokas atidėti vienam mėnesiui, kad per tą laiką galėtumėte sukaupti papildomai pinigų, kad esant poreikiui, galėtumėte padengti refinansavimo paskolą anksčiau nei buvo nustatytas jos terminas. Tai daryti galite patogiu jums grafiku, mokant mažesnes įmokas, išdėstant jas ilgesniame laike, kad jums tenkanti finansinė našta taptų lengvesnė. Be to, neteks sukti galvos, kada jums reikia apmokėti vieną ar kitą kreditą ar paskolą, nes visos jos bus apjungtos į vieną sutartį, dėl to jums reikės įsiminti tik vieną datą, kada reikės atlikti tik vieną mėnesinę įmoką. Taip pat išvengsite ir nemalonių situacijų, kuomet tenka tiesiogiai bendrauti su savo kreditais, kurie dažnai nemokius klientus gąsdina skolų išieškojimu ar antstoliais.

Refinansuoti turimas paskolas yra naudinga tuomet, jei norite sumažinti turimų finansinių įsipareigojimų naštą. Taip pat jei norima sutaupyti ir mokėti mažesnes palūkanas, nes vietoj to, kad mokėtumėte kelių paskolų ar kreditų palūkanas, jums tereiks mokėti tik refinansavimo paskolos palūkanas, kurios yra gerokai mažesnės Kauno kredito unijos nariams. Dar vienas privalumas yra tas, kad refinansavimo paskolos terminas yra nustatomas atsižvelgiant į jūsų galimybes, nei buvo nustatyta imant kitus kreditus ar vartojimo paskolas su žymiai trumpesniu terminu, per kurį buvo sudėtinga laiku padengti turimus finansinius įsipareigojimus. Refinansuojant juos, gražinimo terminas gali būti pratęsiamas keletui metų, o paskolos laikotarpiu yra mokama tik palūkanų dalis, o pasiskolintus pinigus sumokėti numatyto grąžinimo termino pabaigoje.

Norint kuo tiksliau įsivertinti ar jums naudinga refinansuoti turimas paskolas, kreditus ar kitus finansinius įsipareigojimus, reiktų atlikti jų analizę ir palyginti dabartinius finansinius įsipareigojimus su tais finansiniais įsipareigojimais, kuriuos planuojama prisiimti. Svarbu palyginti ir tai kokios yra taikomų metinių palūkanų normas bei sutarties sudarymui taikomus administracinius mokesčius. Jei norite stabilizuoti savo finansinę situaciją ir prailginti refinansuojamų paskolų grąžinimo terminus, galite gerokai sumažinti mokamas mėnesines įmokas, padėsiančias išvengti netikėtų ir neplanuotų išlaidų. Jūs patys turite nuspręsti koks variantas jums būtų geriausias, o Kauno kredito unijos finansų ekspertai gali tik padėti pasirinkti jums optimaliausiai tinkantį variantą, kuris kiekvienu atveju yra apskaičiuojamas, vertinant kiekvieną situaciją individualiai.

Naudinga kreiptis dėl refinansavimo paskolos tuomet, kai turite pasiėmę nemažai smulkių greitųjų kreditų, nes jų palūkanos dažniausiai yra labai aukštos, todėl greitai galite įklimpti į dar didesnį skolų liūną. Dėl to, jei jūsų pajamos ir kredito istorija yra dar pakankama ir atitinkanti minimalius reikalavimus, reiktų kuo skubiau refinansuoti turimas skolas ir taip subalansuoti savo finansinę situaciją bei pagerinti kredito istoriją, nuo kurios priklausys jūsų skolinimosi galimybės ateityje.

Sudarant refinansavimo paskolos sutartį Kauno kredito unijoje gali būti taikomi administraciniai mokesčiai, kurie priklauso nuo finansuojamos sumos dydžio. Kiekvienas paskolos refinansavimo atvejis yra svarstomas individualiai, tad tiksliai sužinoti kokie bus taikomi mokesčiai ir kiek tiksliai kainos tokio tipo paskolos administravimas, galite sužinoti asmeninės konsultacijos metu.

Refinansavimas yra galimas tais atvejais, kai turimų kreditų ir vartojimo paskolų įsipareigojimų kitoms kredito institucijoms ar bankams jums yra nepakeliama finansinė našta. Tai galioja ir greitiesiems kreditams, kur dažnai yra mokamos labai aukštos palūkanos ir išduodama finansinė pagalba tik labai trumpam terminui. Taip pat dėl paskolų refinansavimo galima kreiptis ir kartu su savo šeimos nariais ar laiduojančiu asmeniu, tuo atveju jei jums nepakanka asmeninių lėšų.