Terminuotas indėlis

Terminuoti indėliai – tai galimybė saugiai investuoti savo santaupas pasirinktam terminui. Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR. Terminuoto indėlio palūkanos gali būti išmokamos kas mėnesį arba pasirinkto termino pabaigoje. Terminuoto indėlio paslauga teikiama Kauno kredito unijos nariams.

Terminuotų indėlių palūkanos eurais  – galioja nuo 2023-06-19:

Sutarties terminas

Palūkanos išmokamos 

Palūkanos išmokamos 

termino gale

kas mėnesį

Nuo 3 mėn. (90-119 d.)00
 Nuo 4 mėn. (120-149 d.)00
Nuo 5 mėn. (150-179 d.)0.00
Nuo 6 mėn. (180-209 d.)0,00,0
Nuo 7 mėn. (210-239 d.)0,30,
Nuo 8 mėn. (240-269 d.)0,50,3
Nuo 9 mėn. (270-299 d.)0,70,5
Nuo 10 mėn. (300-329 d.)1,00,7
Nuo 11 mėn. (330-359 d.)1,10,9
Nuo 12 mėn. (360-390 d.)4,23,0
Nuo 13 mėn. (391-539 d.)4,23,0
Nuo 18 mėn. (540-719 d.)4,23,0
Nuo 24 mėn. (720-1079 d.)3,83,0
Nuo 36 mėn. (1080-1439 d.)3,02,6
Nuo 48 mėn. (1440-1799 d.)1,61,4
Virš 60 mėn. (1800 d. ir daugiau)1,61,4

Terminuotų indėlių klausimais konsultuokitės su:

Irina
Šlekonienė

Klientų aptarnavimo specialistė

Milda
Rasimienė

Pardavimų skyriaus asistentė

Vaiva
Tervydytė

Pardavimų skyriaus asistentė (Kėdainiai)

Tapkite nariu Jums patogiu būdu:

Terminuoti indėliai – tai galimybė saugiai investuoti savo santaupas pasirinktam terminui. Minimali terminuoto indėlio suma 100 EUR. Terminuoto indėlio palūkanos gali būti išmokamos kas mėnesį arba pasirinkto termino pabaigoje. Terminuoto indėlio paslauga teikiama Kauno kredito unijos nariams.

Terminuotų indėlių palūkanos eurais  – galioja nuo 2023-06-19:

Sutarties terminas

Palūkanos išmokamos 

Palūkanos išmokamos 

termino gale

kas mėnesį

Nuo 3 mėn. (90-119 d.)00
 Nuo 4 mėn. (120-149 d.)00
Nuo 5 mėn. (150-179 d.)0.00
Nuo 6 mėn. (180-209 d.)0,00,0
Nuo 7 mėn. (210-239 d.)0,30,
Nuo 8 mėn. (240-269 d.)0,50,3
Nuo 9 mėn. (270-299 d.)0,70,5
Nuo 10 mėn. (300-329 d.)1,00,7
Nuo 11 mėn. (330-359 d.)1,10,9
Nuo 12 mėn. (360-390 d.)4,23,0
Nuo 13 mėn. (391-539 d.)4,23,0
Nuo 18 mėn. (540-719 d.)4,23,0
Nuo 24 mėn. (720-1079 d.)3,83,0
Nuo 36 mėn. (1080-1439 d.)3,02,6
Nuo 48 mėn. (1440-1799 d.)1,61,4
Virš 60 mėn. (1800 d. ir daugiau)1,61,4
Lietuvoje terminuoti indėliai arba terminuotieji indėliai yra vienas iš populiariausių taupymo būdų. Terminuoti indėliai (terminuotieji indėliai) yra saugi ir tinkama priemonė laisvoms lėšoms investuoti.

Indėliai banke, kredito unijoje ar kitose finansinėse įstaigose yra ne tik saugus, bet ir lankstus taupymo būdas. Pvz., einamieji indėliai leidžia klientams laikyti pinigus banke nenurodant konkretaus termino, „iki pareikalavimo“ – ir atsiimti indėlį tuomet, kai jo prireikia.

Ši bei kitos, pagal įvairius poreikius pritaikomos indėlių rūšys lemia, kad gyventojų indėliai bankuose, kredito unijose bei kitose finansinėse įstaigose yra patraukli taupymo priemonė nemažai daliai visuomenės. Atkreiptinas dėmesys, jog siūlomi indėliai bankuose ir kredito unijose ar kitose finansinėse įstaigose dažniausia skiriasi ne tik savo gausa, bet ir garantuojamomis palūkanomis ir jų dydžiu, į ką vertą atkreipti dėmesį renkantis geriausią taupymo būdą.

Kauno kredito unijos siūlomi indėliai, palūkanos, sąlygos, indėlių garantijų sistemos ir kiti žinotini aspektai pateikiami žemiau esančiame aprašyme.

Kai palūkanos mokamos termino gale:

  • Palūkanos kaupiamos ir išmokamos indėlio termino gale.
  • Sukauptos palūkanos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
  • Galimas automatinis indėlio ar indėlio ir sukauptų palūkanų pratęsimas.
  • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nustatyto termino mokamos 0,2 procento palūkanos.

Kai palūkanos mokamos kas mėnesį:

  • Palūkanos visą pasirinktą terminuoto indėlio terminą mokamos kas mėnesį.
  • Palūkanos gali būti išmokamos grynaisiais pinigais arba pervedamos į Jūsų nurodytą sąskaitą.
  • Sutartyje galite nurodyti ar pageidausite, kad terminuoto indėlio sutartis būtų automatiškai pratęsiama tokiam pat terminui.
  • Nutraukus indėlio sutartį anksčiau nustatyto termino mokamos 0,2 procento palūkanos.
Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą
Kauno kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiamivalstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“
Apsaugos ribaiki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigojevisi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis)100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų10 darbo dienų3

 

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiutaeurai
Kontaktiniai duomenysvalstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

telefonas (8 5) 213 5657

faksas (8 5) 213 5546

el. paštas idf@idf.lt

Daugiau informacijoswww.iidraudimas.lt

 

Pastabos:

1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

2 Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5657, faks. (8 5) 213 5546, el. paštas: idf@idf.lt, interneto svetainė: www.iidraudimas.lt). Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt.

 

Kita svarbi informacija.

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

Indėlių draudimo objektas nėra:
1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
2) kredito įstaigos nuosavos lėšos;

3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
4) finansų įstaigų indėliai;
5) valdymo įmonių indėliai;
6) finansų maklerio įmonių indėliai;
7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
8) draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo
įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
10) pensijų fondų indėliai;
11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims
priklausančias lėšas;
12) Lietuvos banko indėliai;
13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo
akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
14) elektroniniai pinigai ir iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.
Aukščiau nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės
teisės aktus šie subjektai yra įsteigti.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:
Indėlių draudimo išmokos nemokamos:
1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip
nurodyta aukščiau šioje formoje);
2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo
įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip
10 eurų;
3) indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų
laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl
pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.

Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:
Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr.
www.iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta
duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba
indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.