Paslaugų įkainiai

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno kredito unijos valdybos 2018 m. sausio 2 d. sprendimu, priimtu 2018 m. sausio 2 d. Kauno kredito unijos valdybos posėdžio protokolu Nr. 18/1-1, patvirtinti ir nuo 2018 m. kovo 5 d. įsigalioja nauji Kauno kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai.

SĄSKAITOS TVARKYMAS Fiziniams asm.Fiziniams asm. nuo 2018-03-05 Juridiniams asm.Juridiniams asm. nuo 2018-03-05
Sąskaitos atidarymas0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas (skyriuje)0,00 Eur0,15 Eur/lapą0,00 Eur0,15 Eur/lapą
GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą
Į savo sąskaitą (skyriuje)0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Į kito asmens sąskaitą (skyriuje)0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai)0,30 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos
Iki 2900 Eur per mėnesį (skyriuje)0,00 Eur0,00 Eur
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iki 500 Eur per dieną0,00 Eur0,00 Eur
Virš 2900 Eur per mėnesį (skyriuje)0,20 proc. nuo sumos0,20 proc. nuo sumos
Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje virš 500 Eur per dieną0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau nei 1,00 Eur0,40 proc. nuo sumos, ne mažiau nei 1,00 Eur
ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais pinigais skyriuje0,14 Eur0,50 Eur0,14 Eur0,50 Eur
Internetu0,00 Eur0,20 Eur0,00 Eur0,20 Eur
Skyriuje iš savo sąskaitos0,50 Eur0,50 Eur
VIETINIAI PERVEDIMAI
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)0,00 Eur0,20 Eur0,00 Eur0,20 Eur
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)0,00 Eur0,10 Eur0,00 Eur0,10 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU ar JCKU narė (skyriuje)0,00 Eur0,20 Eur0,00 Eur0,20 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU ar JCKU narė (internetu)0,00 Eur0,10 Eur0,00 Eur0,10 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (skyriuje)0,00 Eur0,50 Eur0,00 Eur0,50 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu)0,00 Eur0,20 Eur0,00 Eur0,20 Eur
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje (skyriuje)1,00 Eur1,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra išėjęs)0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
TARPTAUTINIAI PERVEDIMAI
Eurais ne į EEE šalis (skyriuje)10,14 Eur30,00 Eur10,14 Eur30,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra išėjęs)0,00 Eur3,00 Eur0,00 Eur3,00 Eur
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU ar JCKU narės0,10 Eur0,10 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais0,00 Eur0,10 Eur0,00 Eur0,10 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių3,00 Eur3,00 Eur
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJĄ
Stojamoji įmoka15,00 Eur15,00 Eur15,00 Eur15,00 Eur
Pajinis įnašas nuo 2016.12.2830,00 Eur30,00 Eur100,00 Eur100,00 Eur
Veiklos teritorija nuo 2016.12.28Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r.Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r.Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r.Kauno m. sav., Kauno r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlū Rūdos r., Kaišiadorių r., Šakių r., Prienų r.