Valdymas

Valdyba

Valdybos
pirmininkas

Ernesta Ramaškaitė

Valdybos
narys

Reda Zakarė

Valdybos
narys

Lineta Ramonienė

Paskolų komitetas

Paskolų
komiteto
pirmininkas

Tomas Mačiulaitis

Paskolų
komiteto
narys

Nerijus Rimkus

Paskolų
komiteto
narys

Mindaugas Kekys

Paskolų
komiteto
narys

Jolita Solodovė

Stebėtojų taryba

Stebėtojų
tarybos
pirmininkas

Aurelijus Domeika

Stebėtojų
tarybos
narys

Viktorija Tamulienė

Stebėtojų
tarybos
narys

Vaidotas Viliūnas