Valstybės subsidija jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti

Kas gali gauti valstybės subsidiją?

Kiekvienas iš mūsų svajojame apie jaukius ir patogius namus, kur būtų gera gyventi su savo mylimais žmonėmis. Tačiau ką daryti jei svajonių būstas kainuoja šiek tiek daugiau nei planavote arba jo įrengimui pritrūkote finansų? Viena iš išeičių – kreiptis į Kauno kredito uniją dėl paskolos nekilnojamojo turto įsigijimui ar jo vystymui.

Kauno kredito unija suteikia kreditą jaunoms šeimoms, kurioms yra skirta valstybės subsidija pirmam būstui Kauno rajone bei kituose Lietuvos Respublikos regionų nekilnojamojo turto įsigijimui ar statybai. Subsidija būstui suteikiama:

  • jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), lengvata pirmam būstui 15 procentų būsto kredito, pirmajam būstui įsigyti, sumos;
  • parama pirmam būstui jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) yra 20 procentų, pirmajam būstui įsigyti, sumos;
  • pirmo būsto subsidija jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito, pirmajam būstui įsigyti, sumos;
  • būsto subsidija jaunai šeimai, auginančiai tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), jos dydis siekia 30 procentų būsto kredito, pirmajam būstui įsigyti, sumos.

 

Kada galima tikėtis valstybės paramos?

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl pagalbos papildomos subsidijos. jaunoms šeimoms – subsidijos pirmam būstui regionuose. Tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, kurį išaiškina Paramos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti įstatymas tai yra sutuoktiniai, registruoti partneriai, arba vienas, vaikus auginantis, asmuo iki 36-erių metų.

Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos gali kreiptis asmenys ir iki 40 metų (įskaitytinai) amžiaus.

Jaunoms šeimoms, norinčioms, kad joms būtų skiriama valstybės subsidija pirmam būstui, pirmiausia rekomenduojama išsirinkti būstą, iš savivaldybės gauti paramos pažymą ir tuomet kreiptis į Kauno kredito uniją.

Norintys gauti kreditą pirmajam būstui pirkti arba statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos, kredito davėjui, su kuriuo sudaroma kreditavimo sutartis, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Kitu atveju, kreditavimo sutartis nesudaroma.

 

Pagrindiniai žingsniai dėl subsidijos suteikimo

Pagrindiniai žingsniai, norint, kad būtų suteikta valstybės subsidija jaunoms šeimoms:

  • Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.
  • Deklaruojamas šeimos turtas VMI prie FM (forma FR0001 v. 01) ir užpildoma subsidijos pirmam būstui paraiška www.spis.lt arba tiesiogiai Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas).
  • Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.
  • Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą dėl pažymos aktyvavimo.
  • Per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo jauna šeima su kredito davėju sudaro kreditavimo sutartį.
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama pirmo būsto subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Jaunoms šeimoms parama būstui, planuojant įsigyti pirmąjį būstą regione, turėtų žinoti, kad valstybės subsidija yra taikoma tik tuo atveju, kuomet nekilnojamojo turto kvadratinio metro vertė yra bent 65% mažesnė už vidutinį nustatytą normatyvą, taikomą visoje Lietuvoje. Šis rodiklis yra nustatomas pagal Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo kiekvienų metų sausio 1 d. skelbiamą informaciją apie nekilnojamojo turto rinkos vertes skirtingų savivaldybių regionuose ir miestuose. Pavyzdžiui, 2021 metais, vieno kvadratinio metro didžiausia normatyvinė vertė siekė 1590 eurų, o mažiausia – 667,80 eurų.

Subsidijos pirmam būstui pradinis įnašas gali būti skiriamas gyvenamam nekilnojam turtui įsigyti ar jo statyboms. Tačiau būtina viena sąlyga tam, kad subsidija jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti būtų suteikta, svarbu, kad nekilnojamasis turtas, kurį planuojate įsigyti būtų gyvenamosios paskirties bei priklausytų vietovei, kuri priklauso regionui ar atitinka jo apibrėžimą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Valstybės skiriama subsidija pirmam būstui teikiama ne tik norintiems įsigyti Kauno rajone, bet ir Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Šakių ir Prienų

Plačiau apie tai kokiais atvejais gali būti skiriama valstybės subsidija jaunoms šeimoms, galima skaityti čia:
Informacija dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (krs.lt)

Teritorijos, kuriose yra suteikiama/nesuteikiama būsto subsidija jaunoms šeimoms:
Išplėsta teritorija, kur jaunos šeimos gali įsigyti būstą ir gauti subsidiją | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)

 

Kaip gauti valstybės subsidiją?

Jaunos šeimos norėdamos prašyti subsidijos pirmam būstui regionuose, turėtų žinoti, tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos bus vertinama ar jie turi teisę į šią valstybės paramą. Jauna šeima, prašanti jos, negali turėti jokio nuosavybės teise priklausančio būsto. Išimtis yra taikoma tik tais atvejais, kai gyvenamasis plotas nėra didesnis nei 14 kvadratinių metrų vienam asmeniui ir jo nusidėvėjimas yra daugiau nei 60 procentų. Gavus patvirtinimą, jog jiems yra skiriama valstybinė subsidija būstui įsigyti, Socialinė apsaugos ir darbo ministerija, per keturių mėnesių laikotarpį, perveda skirtą finansinę paramą kredito įstaigai.

Gali kreiptis tie, kurie neturi nuosavo būsto pastaruosius penkerius metus, skaičiuojant nuo prašymo, kad būtų suteikta subsidija būstui jaunoms šeimoms, pateikimo dienos.

Norintys gauti kreditą pirmajam būstui pirkti arba statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos, kredito davėjui, su kuriuo sudaroma kreditavimo sutartis, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Kitu atveju, kreditavimo sutartis nesudaroma.