Einamoji sąskaita

Kauno kredito unijoje einamoji sąskaita atidaroma kiekvienam naujai įstojusiam nariui (tiek fiziniam, tiek juridiniam).

Einamoji sąskaita, kitaip atsiskaitomoji sąskaita, – dažniausiai naudojama operacijoms atlikti, joje laikomi pinigai bet kada yra prieinami klientui ir jis gali laisvai disponuoti savosiomis lėšomis.

Einamosios sąskaitos administravimo mokesčiai Kauno kredito unijoje nėra taikomi.

Einamoji sąskaita suteikia galimybę:

  • Atlikti nemokamus grynų pinigų įmokėjimus eurais;
  • Gauti nemokamas pinigines užskaitas iš kitų Lietuvos Respublikoje registruotų kredito įstaigų;
  • Išsiimti grynuosius pinigus (eurais);
  • Atlikti nemokamus pinigų pervedimus eurais į kitas sąskaitas, esančias kitose LR registruotose kredito įstaigose bei visoje SEPA erdvėje;
  • Mokėti mokesčius;

Primename, kad Kauno kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno mieste, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Kazlų rūdos, Prienų, Kaišiadorių, Jonavos rajonuose arba turintiems kitų sąsajų su šiomis teritorijomis., sulaukusiems 18 metų amžiaus ir gaunantiems nuolatines pajamas šiomis valiutomis – SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK ir EUR.