Lengvatinė verslo paskola (projektas Verslumo skatinimo fondas) skirta sudaryti palankias sąlygas įmonėms ir fiziniams asmenims pradėti nuosavą verslą arba išplėsti pradėtą (iki 1 metų veiklos), siekiant didinti jo konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

 

Jeigu ieškote patikimų savo verslo finansavimo sprendimų, Kauno kredito unija drauge su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pristato projektą „Verslumo skatinimo fondas“ . Projekto dalyviai gauna galimybę lengvatinei verslo paskolai.

Projekte gali dalyvauti:

 • Lietuvoje įregistruotos ir ne ilgiau kaip 1 metus veikiančios labai mažos ir mažos įmonės (vidutinis darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 50 darbuotojų, metinės pajamos neviršija 6.9 mln. €, balanse nurodyto turto vertė neviršija 4.9 mln. €);
 • Lietuvoje veiklą įregistravę ir vykdantys verslininkai (fiziniai asmenys), apibrėžti LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, veikiantys ne ilgiau kaip 1 metus;
 • Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos socialinės įmonės (netaikomas amžiaus cenzas).

Pagrindinės lengvatinės paskolos gavimo sąlygos:

 • Privalomas nuosavų lėšų dalyvavimas projekte – 10 proc. nuo suteikiamos paskolos sumos (išperkamas pajus Kauno kredito unijoje).
 • Lengvatinės paskolos verslui paskirtis – investicijoms arba apyvartinėms lėšoms papildyti.
 • Maksimali lengvatinės paskolos suma – 24 907  €.
 • Lengvatinės paskolos verslui palūkanos – kintamos: nuo 5,49 iki 9,49 proc. (kintama palūkanų normos dalis susieta su 3 mėn. VILIBOR).
 •  Paskolos verslui grąžinimo terminas:
 1.                                      apyvartinių lėšų paskola – iki 36 mėnesių,
 2.                                      investicinė paskola – iki 60 mėnesių.
 • Lengvatinės paskolos lėšų panaudojimo terminas – 2 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.
 • Lengvatinės paskolos atidėjimas – galimas maksimaliai 3 mėn. (t. y. pirmuosius 3 mėnesius mokant tik priskaitytas palūkanas nuo panaudotos paskolos dalies).
 •  Lengvatinės paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės:
 1.                                     iki 80 proc. paskolos sumos gali būti užtikrinta INVEGOS garantija
 2.                                     nekilnojamojo turto, įsigijamos įrangos įkeitimas, akcininkų laidavimas, kita.
 •  Paskolos verslui suteikiamos be papildomų sutarties išdavimo, keitimo ar išankstinio grąžinimo administravimo mokesčių.

Projekto „Verslumo skatinimo fondas“ dalyviams teikiamos nemokamos konsultacijos, suteikiama reikiama informacinė medžiaga.

Projekte negali dalyvauti:

 • Įmonės ar verslininkai, veikiantys žuvininkystės, akvakultūros sektoriuje, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba.
 • Įmonės, atliekančios krovinių pervežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį.
 • Įmonės, planuojančios užsiimti veikla, tiesiogiai susijusia su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms einamosios išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla.
 • Sunkumus patiriančioms įmonėms ar verslininkams, turimiems finansiniams įsipareigojimams finansuoti.
 • Taip pat paskolos neteikiamos pelno nesiekiančioms įmonėms, tokioms kaip asociacijos, viešosios įstaigos ir pan.