WWW.SEPA.LT svetainė padeda pasirengti euro įvedimui

Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) projektą pristatanti nauja svetainė (www.sepa.lt) skirta padėti Lietuvos įmonėms, viešajam sektoriui ir gyventojams pasirengti naujovėms ir jomis pasinaudoti, kai per artimiausius kelerius metus tarp nacionalinių ir tarptautinių elektroninių mokėjimų eurais Europos Sąjungoje neliks skirtumų.

Šiuo metu SEPA erdvė apima 34 valstybes, tarp kurių yra ir Lietuva. SEPA projekto tikslas – integruotoje rinkoje kredito pervedimus eurais ir tiesioginio debeto operacijas eurais vykdyti pagal tokias pačias mokėjimo schemas, taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir įsipareigojimus. Tuo siekiama mokėjimų rinkoje užtikrinti aukštesnį paslaugų lygį, didesnę konkurenciją, efektyvesnius produktus ir pigesnius būdus mokėjimams atlikti, sudaryti sąlygas inovacijoms bei naujoms paslaugoms.

Aštuoniolikoje euro zonos valstybių nustatytas terminas mokėjimo paslaugų teikėjams ir vartotojams pereiti prie SEPA reikalavimų – iki 2014 m. vasario 1 d., tačiau mokėjimo paslaugų teikėjai gali nustatyti papildomą pereinamąjį šešių mėnesių laikotarpį (iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.). Atsižvelgiant į mūsų valstybės siekį įsivesti eurą 2015 m. pradžioje, SEPA reikalavimai Lietuvoje turėtų įsigalioti ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. Kitose ne euro zonos valstybėse SEPA reikalavimai turės būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 31 d.

Lietuvos SEPA interneto svetainėje skelbiama informacija apie SEPA projektą, svarbi tiek įmonėms ir viešajam sektoriui, tiek gyventojams, atsakymai į mokėjimo paslaugų vartotojams kylančius klausimus. Informacija bus nuolat atnaujinama.sepa logo