Vyriausybė pritarė Lietuvos banko įstatymo pakeitimams

Lietuvos Banko logoVyriausybė pritarė Lietuvos banko įstatymo pakeitimams ir teiks juos Seimui. Įsigaliojus pakeitimams Lietuvos bankas turėtų tapti atsakinga institucija, vykdančia šalies finansų sistemos sisteminių rizikų ribojimo ir mažinimo bei stabilumo stiprinimo, vadinamąją makroprudencinę politiką.

Lietuvos banko įstatymo pakeitimai parengti įgyvendinant Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendaciją ES valstybėms narėms dėl įgaliojimų makroprudencinės politikos srityje ir jų įtvirtinimo nacionalinės teisės aktuose.

Lietuvos bankas nustatys, stebės ir vertins šalies finansų stabilumui kylančią grėsmę ir taikys reikiamas makroprudencinės politikos priemones. Daugumą jų nustato naujoji Kapitalo reikalavimų direktyva ir reglamentas (CRDIV/CRR), pavyzdžiui, anticiklinė kapitalo atsarga, sisteminės rizikos atsarga.