Vyriausybė pritarė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektui

Euras LietuvojeVyriausybė  pritarė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektui ir perdavė jį svarstyti Seimui. Tikimasi, kad parlamentarai jo imsis pavasario sesijoje, kuri prasidės kovą. 

Projektu nustatoma pasirengimo įsivesti eurą, litų keitimo į eurus, nacionalinės valiutos išėmimo iš apyvartos tvarka, reglamentuojami kiti praktiniai euro įvedimo aspektai.

Euro įvedimo įstatymo projekte numatyta, kad nuo euro įvedimo dienos litai į eurus neatlygintinai, neribotomis sumomis ir neribotą laiką bus keičiami Lietuvos banke (LB). Komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai bei jų padaliniai šią operaciją tokiomis pat sąlygomis vykdys 6 mėnesius nuo euro įvedimo. Šiam terminui pasibaigus, dar pusmetį tokią pat operaciją vykdys į LB patvirtintą sąrašą įrašyti bankų padaliniai.

Taip pat neatlygintinai litus į eurus keis AB „Lietuvos paštas“ – 6 mėnesius nuo euro įvedimo, o, pasibaigus šiam terminui, galės tęsti operaciją savo nustatyta tvarka. Tačiau, kitaip nei bankai, „Lietuvos paštas“ galės nusistatyti maksimalią leistiną litų į eurus keičiamą sumą ir privalės skelbti tai klientams aiškiai matomose vietose.

Už litų ir centų monetų keitimą, praėjus 6 mėn. nuo euro įvedimo dienos, bankai galės imti savo nustatyto dydžio mokestį arba jų nekeisti. Tuo tarpu LB litų bei centų monetas į eurus keis neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos.

Nuo euro įvedimo dienos visi atsiskaitymai negrynaisiais bus vykdomi eurais, automatiniai debeto nurašymai – pagal nustatytas sąlygas arba grafiką. Kredito įstaiga konvertuos nurašomą sumą į eurus pagal nustatytas perskaičiavimo ir apvalinimo taisykles.

Kainos litais ir eurais pradedamos privalomai skelbti nuo š.m. rugpjūčio vidurio, tai yra praėjus mėnesiui po galutinio sprendimo leisti Lietuvai įsivesti eurą. Tai turės būti daroma pusmetį po euro įvedimo dienos, t.y. iki 2015 m. liepos.

 

Šaltinis: www.vz.lt