Svarbi informacija unijos nariams apie paslaugas po euro įvedimo

Informuojame  apie būsimus kredito unijos finansinių paslaugų pokyčius po euro įvedimo dienos.perskaičiuota sąžiningai

Sutartys. Nuo euro įvedimo dienos (t.y. 2015-01-01) visose sutartyse ir bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurą, perskaičiavus pagal oficialų kursą 1 EUR=3,45280 Lt ir suapvalinus pagal LR euro įvedimo įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio. Euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui ir jos galioja iki jose nurodyto termino.

Banko sąskaitose esančios lėšos.  Euro įvedimo dieną Jūsų banko sąskaitoje esančios lėšos litais bus neatlygintinai ir automatiškai perskaičiuojamos į eurus, taikant LB patvirtintą perskaičiavimo kursą (1 EUR=3,45280 Lt) ir galutinę sumą suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio. Dėl šių pasikeitimų Jūsų banko sąskaitos numeris nepasikeis.

Pažymime, nuo euro įvedimo dienos nebus galimybės atlikti mokėjimų negrynaisiais pinigais litais ir turėti sąskaitų litais.

Mokėjimai už kreditą (us). Mokėjimai už kreditą turi būti vykdomi tik eurais, galutines mokėtinas sumas perskaičiuojant pagal oficialų perskaičiavimo kursą 1 EUR=3,45280 Lt bei apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Informuojame, kad Jūsų sutartyje esančios nuorodos į VILIBOR indeksą nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į EURIBOR/EONIA indeksą. Užtikriname, kad dėl indekso dydžio pakeitimo jums nustatyta marža nedidės. Nuorodos į Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu bus laikomos nuorodomis į Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.

Komisinis mokestis už įskaitomas ir pervedamas lėšas bus nuskaitomas eurais.

Valiutos keitimas kredito unijose. Šalies gyventojai, norintys neatlygintinai pasikeisti grynuosius litus į eurus, tai galės padaryti Kauno kredito unijoje Kaune. Norintys pasikeisti valiutą, jau esančią banko sąskaitose jokių papildomų fizinių veiksmų neturės atlikti.

Esant klausimams visada susisiekite su savo vadybininku Kauno kredito unijoje.