Kauno darželinukai mokysis ekonomiškumo pradmenų – „Taupumo mokyklėlėje“

Vasario 6 dieną lopšelyje – darželyje „Daigelis“ vyko ekonomiškumo pradmenų ugdymo projekto Taupumo mokyklėlės atidarymas„Mobili taupumo mokyklėlė“  atidarymas.

Projekto idėja – daryti gerus darbus, tad lopšelio – darželio „Daigelis“  auklėtinių didžiausias rūpestis, – padaryti kuo daugiau gerų darbų ir taip uždirbti pinigų. Projekte pareiškė norą dalyvauti beveik visi darželio auklėtiniai (85 iš 116). Gerų darbų „uždarbiai“ bus kaupiami taupyklėse, kurias gamino patys vaikučiai, padedami tėvelių ar auklėtojų.

Projekto metu darželio auklėtiniai susipažins su taupumo pradmenimis, išmoks skirti ir skaičiuoti pinigus, juos uždirbdami ir išleisdami specialiai įrengtoje parduotuvėlėje. Pedagogai numatę ugdytinius supažindinti su realiais pinigais ir kiek įmanoma leisti patiems savarankiškai išbandyti taupyti, pirkti, parduoti ir atlikti „bankines“ operacijas. Sumanytas projektas tęsis 60 dienų vasario – balandžio mėnesiais. Pradinė projekto idėja buvo pristatyta bendruomenių rėmimo programai „Gera kurti kartu“ ir sulaukė teigiamo įvertinimo bei sprendimo finansuoti, kaip viena originaliausių idėjų.

Darželyje dirbančių pedagogų iniciatyva, žinią apie projektą numatyta skleisti ir kitose Kauno miesto ugdymo įstaigose, gyvai pasakojant apie savo patirtį projekte, dalinantis įspūdžiais, naujais potyriais. Taip tikimasi geromis idėjomis „užkrėsti“ ir kitas ugdymo įstaigas: darželius, pradines mokyklėles. Projektui pasibaigus numatyta surengti taupyklių parodą Kauno kredito unijos patalpose, BLC verslo centre, suorganizuoti pabaigtuvių koncertą, apdovanoti daugiausiai gerų darbų padariusius ir mažiausiai išleidusius „taupuolius“.

Projekto atidarymo šventė buvo didelis siurprizas ir vaikučiams ir svečiams. Darželio auklėtojos parodė nuotaikingą vaidinimą, kuris dovanojo geros nuotaikos užtaisą visai dienai. Šventėje dalyvavę Kauno kredito unijos atstovai, įteikė vaikučiams taupumo knygeles – atminimo dovanėles.

Plakatas pinigai Kalendorius Bankas Registratores