Sėkmė paremta sąžininga veikla, kooperacija ir bendruomeniškumo stiprinimu.

Kauno kredito unijos logoAtsakingai informuojame savo esamus narius, klientus ir visuomenę, kad Kauno kredito unijos veikla ir finansinė būklė nekelia jokios grėsmės indėlininkų, paskolų gavėjų, kreditorių, klientų ir visuomenės interesams.

Atsakingai informuojame savo esamus narius, klientus ir visus kauniečius, kad Kauno kredito unijos veikla ir finansinė būklė nekelia jokios grėsmės indėlininkų, paskolų gavėjų, kreditorių, klientų ir visuomenės interesams.

„Visada siekėme savo esamiems ir būsimiesiems nariams teikti skaidrias bei naudingas paslaugas, paremtas sąžininga veikla. Dirbdami ribotoje teritorijoje, dideli dėmesį kreipiame bendruomeniškumo stiprinimui, kooperacijos principų puoselėjimui, taip užsitikrindami patikimos kredito įstaigos vardą ir pelnydami savo narių bei klientų pasitikėjimą,“ – užtikrina Kauno kredito unijos administracijos vadovė Ernesta Ramaškaitė.

Kauno kredito unijoje praėjusiaisiais 2013-aisiai ženkliai išaugo ne tik naujų narių skaičius (beveik 350 naujų narių). Kauno kredito unija vykdo visus Lietuvos banko nustatytus kredito įstaigos veiklos riziką ribojančius normatyvus,  vadovaujasi atsakingo skolinimosi nuostatais savo veikloje, griežtai ir atsakingai vertina savo įsipareigojimus ne tik savo nariams, bet ir savo kreditoriams, kitiems suinteresuotiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

„Ir praėjusieji, ir 2014-ieji mums žada būti pilni projektų bei naujų iniciatyvų. Aktyviai bendradarbiaudami su visuomeninėmis organizacijomis, ugdymo įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, tęsime pradėtus finansinio švietimo projektus, skatinsime finansinių smegduobių visuomenėje prevenciją, stiprinsime regiono ekonomiką“ – teigia Ernesta Ramaškaitė.

Kauno kredito unijos vadovė primena, kad kiekviena kredito unija yra atskiras juridinis vienetas, veikiantis ribotoje teritorijoje ir teikiantis finansines paslaugas savo nariams. Kauno kredito unija teikia skolinimo, taupymo, įmokų surinkimo ir mokesčių mokėjimo paslaugas Kauno miesto bei rajono gyventojams.