Šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas

2020 m. rugsėjo mėn. 22 d., 12:00 val. Verslo lyderių centre (BLC), K. Donelaičio g. 62-301, Kaunas šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Neįvykus neeiliniam visuotiniam Kauno kredito unijos narių susirinkimui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų 5.14 punktu, 2020 m. rugsėjo 30 dieną, 12 val., Verslo lyderių centre (BLC) K. Donelaičio g. 62, Kaunas, 5 aukštas Didžioji konferencijų salė, šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis  narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Atsižvelgiant į situaciją, susijusią su COVID-19 ir galimais renginių bei susibūrimų ribojimais/draudimais, jei neeilinio visuotinio narių susirinkimo ir/ar pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo dieną bus nustatytas renginių bei susibūrimų draudimas, balsavimas neeiliniame visuotiniame narių susirinkime ir/ar pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas TIK RAŠTU tokia tvarka:

  • Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu);

arba

  • Atvykus į neeilinį visuotinį narių susirinkimą arba pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą nurodytoje darbotvarkėje svarstomais klausimais išreikšti nuomonę (balsuoti) raštu užpildant balsavimo biuletenį.

Neeilinio visuotinio narių susirinkimo arba pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo dienai panaikinus (atšaukus) bet kokių renginių bei susibūrimų draudimą, susirinkimas arba atitinkamai pakartotinis susirinkimas bei balsavimas jame vyks įprasta tvarka.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu ar balsavimu raštu susirinkimo metu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kauno kredito unijos valdyba

Kontaktai pasiteiravimui: 8 37 752 762, info@kku.lt