Šaukiamas Kauno kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas

People with KKU logo2016 m. lapkričio mėn. 25 d., penktadienį, 17:00 val. Verslo lyderių centro (BLC) 2 konferencijų salėje, 5 aukšte (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaunas) šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Dėl Kauno kredito unijos buveinės keitimo;

2. Dėl Kauno kredito unijos įstatų keitimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K. Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruojantis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kauno kredito unijos valdyba