Šaukiamas Kauno kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2023 m. sausio mėn. 31 d., antradienį, 12:00 val. Verslo lyderių centras (BLC), Fordo salėje (5 aukštas), K. Donelaičio g. 62, Kaunas šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos, į/k 112046615, narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir kita, su tuo susijusia medžiaga/dokumentais, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu (K.Donelaičio g. 62-301, Kaunas), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu) Šiuo atveju narys turi raštu (registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis) pateikti Kauno kredito unijai laisvos formos prašymą gauti bendrąjį balsavimo biuletenį ir užpildytą gautą biuletenį pateikti Kauno kredito unijai.

Pakartotinis neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas bus organizuojamas laikantis teisės aktų nustatytų renginių organizavimo būtinųjų sąlygų, jei tokios bus nustatytos susirinkimo dienai.

Jeigu pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas renginių ir susibūrimų draudimas, balsavimas pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime bus organizuojamas TIK RAŠTU tokia tvarka:

  • Kauno kredito unijos nariai gali pasinaudoti Kauno kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį (išankstinis balsavimas raštu);

arba

  • Atvykus į pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą nurodytoje darbotvarkėje svarstomais klausimais išreikšti nuomonę (balsuoti) raštu užpildant balsavimo biuletenį.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu ar balsavimu raštu susirinkimo metu, prašome kreiptis į Kauno kredito uniją žemiau nurodytais kontaktais.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o nario balsuoti visuotiniame narių susirinkime balsuoti įgaliotas asmuo, – ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Ernesta Ramaškaitė, 8 37 752 762, info@kku.lt.

Kauno kredito unijos administracija