Šaukiamas Kauno kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2016 m. lapkričio mėn. 17 d., ketvirtadienį, 16:00 val. Verslo lyderių centro (BLC) 2 posėdžių kambaryje, 3 aukšte (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaunas) šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Dėl Kauno kredito unijos buveinės keitimo;

2. Dėl Kauno kredito unijos įstatų keitimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K. Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Nesusirinkus pakankamam narių kiekiui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų punktu Nr. 5.19., 2016 m. lapkričio 25 dieną, penktadienį 17 val., Verslo lyderių centro (BLC) 2 konferencijų salėje, 5 aukšte (K. Doneleičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, Kaune) šaukiamas pakartotinis neelinis visuotinis  narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruojantis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kauno kredito unijos valdyba

Darbuotojų komanda