Šaukiamas Kauno kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kauno kredito unijos

visuotinis narių susirinkimas

 

 

2017 m. kovo mėn. 23 d., ketvirtadienį, 16:00 val. BLC 2 salėje (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaunas) šaukiamas eilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  4. Valdybos veiklos ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  5. Paskolų komiteto ataskaita už 2016 metus, jos įvertinimas.
  6. 2016 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projekto pristatymas, jo svarstymas ir tvirtinimas.
  7. 2017 m. veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.
  8. 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
  9. Audito įmonės, atliksiančios Kauno kredito unijos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą, išrinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Nesusirinkus pakankamam narių kiekiui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų punktu Nr. 5.18., 2017 m. kovo 30 dieną, ketvirtadienį 17 val., Verslo lyderių centro (BLC) 1 konferencijų salėje, 5 aukšte (K. Doneleičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, Kaune) šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis  narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kauno kredito unijos valdyba

Administracijos vadovė