Šaukiamas Kauno kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2019 m. kovo mėn. 25 d., pirmadienį, 15:00 val. BLC 2 salėje, 5 aukšte (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaunas) šaukiamas eilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

 1. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
 2. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2018 metus, jos įvertinimas.
 3. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2018 metus, jos įvertinimas.
 4. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 metus, jos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita už 2018 metus, jos įvertinimas.
 6. 2018 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projekto pristatymas, jo svarstymas ir tvirtinimas.
 7. 2019 m. veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.
 8. 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.
 9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 11. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 12. Dėl Kauno kredito unijos įstatų keitimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Nesusirinkus pakankamam narių kiekiui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų punktu Nr. 5.14., 2019 m. kovo 31 dieną, sekmadienį 12 val., Verslo lyderių centro (BLC) Didžiojoje salėje, 5 aukšte (K. Doneleičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, Kaune) šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis  narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Kauno kredito unijos valdyba

Kontaktai pasiteiravimui: 8 37 752 762, info@kku.lt