Kauno kredito unija skiria papildomą finansavimą bendruomenių projektui „Gera kurti kartu“

Kauno kredito unijos projektasProjekto organizatorė ir globėja yra Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU). Bendruomenių rėmimo programa startavo prieš aštuonerius metus ir tapo tradiciniu ilgalaikiu rėmimo projektu. Kauno kredito unija (KKU) šiuo projektu siekia prisidėti prie Kauno miesto bei rajono bendruomenių kūrimosi, skatinti Kauno bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas įgyvendinti idėjas, prisidėti prie jų gerbūvio gerinimo, stiprinti kooperaciją, savitarpio pagalbą. Kauno KU šiemet nusprendė ne tik dalyvauti LCKU inicijuotame projekte, bet ir skyrė papildomus 10 tūkst. litų projekto fondui išskirtinai kauniečių bendruomenėms.

„Projekte gali dalyvauti visos idėjos, kuriomis bus skatinamas Kauno miesto bei rajono bendruomenių finansinis, ekonominis švietimas, viešųjų erdvių ir aplinkos tvarkymas, mažinama socialinė atskirtis tarp bendruomenės narių, kuriamos naujos arba puoselėjamos senos bendruomenę telkiančios tradicijos“, – pasakojo KKU valdybos pirmininkė Ernesta Ramaškaitė.

Kauno kredito unija paraiškų ir projektų priėmimo terminą šiai paramai gauti pratęsė iki kitų metų sausio 31 d. Vieno projekto finansavimo vertė gali siekti 3 tūkst. litų.

Viena bendruomenė gali pateikti keletą projektų, kurių bendra suma neviršytų 3 tūkst. litų. Paskirta suma projektui įgyvendinti gali būti ir mažesnė, nei numatyta pateiktoje paraiškoje. Tokiu atveju bendruomenė turi patvirtinti, kad galės įvykdyti projektą, esant mažesniam finansavimui, nei buvo nurodyta pateiktoje paraiškoje. Bendruomenei suteikiama parama bus pervedama į Kauno KU atidarytą sąskaitą. Visi projektai turi būti užbaigti iki 2015 metų spalio 1 d. bei, įgyvendinus projektą, per penkias darbo dienas, bet ne vėliau nei iki 2015 m. spalio 1 d., reikės pateikti ataskaitą, kurioje privalu nurodyti, kaip buvo panaudoti gauti pinigai ir kas buvo pasiekta.

Programos laimėtojus atrinks Kauno KU vertinimo komisija, o paramą gaus projektai, kurie labiausiai atitiks programos numatytus tikslus ir uždavinius. Nugalėtojai bus paskelbti vasario 16-ąją, informacija bus pateikta KKU svetainėje, projekto autoriai taip pat bus informuojami asmeniškai.

Praėjusiais metais daugiau nei 300 paraiškų sulaukusioje programoje geriausiais projektais komisija paskelbė asociacijos Kauno „Rotaract“ klubas projektą „Sūpuoklės“ ir lopšelio – darželio „Daigelis“ projektą „Taupumo mokyklėlė“. Viso buvo atrinkta 20 programos laimėtojų per visą Lietuvą.

Dalyvio paraišką galima užpildyti atvykus tiesiai į KKU centrinę būstinę, esančią K. Donelaičio g. 62-301.  

Daugiau informacijos apie projektą: Tel. nr.: 837 752 762 bei e.paštu – info@kku.lt