Patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas

Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo euro įvedimasEkonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios datos Lietuva tampa devynioliktąja visaverte euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras.

Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą. Šis santykis yra toks pats, kaip ir šiuo metu galiojantis oficialus lito ir euro santykis, kurį Lietuvos bankas nustatė dar 2002 m. vasario mėn., kai litas buvo susietas su euru. Šiais sprendimais užbaigta Lietuvos priėmimo į euro zoną procedūra.

Daugiau informacijos LB puslapyje.