Paslaugų skaidrumas mums visada buvo aukščiausias prioritetas

IMG_4206_resizeKauno kredito unija sėkmingai teikia ir teiks naudingas finansines paslaugas savo nariams ir norintiems jais tapti. Lietuvos banko sprendimas, atšaukti pavieniai veikusios kredito unijos  „Laikinosios sostinės kreditas“ veiklos licenciją, mūsų unijai neturės jokios įtakos.

„Mūsų unijos tikslas yra naudingi finansiniai sprendimai verslui ir fiziniams asmenims. Nuo pat susikūrimo pradžios savo nariams teikiame tik skaidrias paslaugas ir taip pelnome jų pasitikėjimą. Esame dėkingi savo nariams, kurie aktyviai dalyvauja unijos veikloje ir prisideda prie unijos, kaip patikimos finansinės institucijos, įvaizdžio formavimo visuomenėje,“ – teigia Kauno kredito unijos administracijos vadovė Ernesta Ramaškaitė.

Kiekvieną dieną tiek gyventojai, tiek įmonės bei organizacijos visame Kauno KU veiklos regione gali ne tik naudotis unijos teikiamomis finansinėmis paslaugomis , bet ir gauti naudingų finansinių patarimų. Savo nariams Kauno kredito unija teikia skolinimo, taupymo ir mokesčių mokėjimo paslaugas. Unijos paskolų rinką galima suskirstyti į dvi pagrindines dalis: kreditai smulkiam verslui ir fiziniams asmenims (vartojimo, būsto, remonto ir pan.). Bendradarbiaudama su  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Kauno kredito unija vykdo ir lengvatinį projektą „Verslumo skatinimui“, kurio metu smulkus, naujas verslas kredituojamas beveik be procentine paskola (kompensuojama iki 95% palūkanų).

 

Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininko Ramūno Stonkaus komentaras:

Lietuvos centrinė kredito unija„Per pastarąjį pusmetį jau trečiai pavieniui veikiančiai unijai atimta veiklos licencija. Tai rodo, jog vien Lietuvos banko, kuris prižiūri tiek bendroje sistemoje, tiek pavieniui veikiančias unijas, pastangų neužtenka iš anksto užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

Todėl manome, kad būtina stiprinti centralizuotą savireguliacijos mechanizmą – visas Lietuvoje veikiančias unijas galėtų prižiūrėti ne tik Lietuvos bankas, bet ir savireguliacijos institucija. Sieksime, kad toks dvigubas priežiūros „skydas“ būtų įtvirtintas šiuo metu svarstomuose Kredito unijų įstatymo pakeitimuose“, – teigė asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Pasak R. Stonkaus, centralizuota savireguliacijos institucija, turėdama teisiškai įtvirtintus priežiūros įrankius, galėtų užkirsti kelią galimiems atskirų unijų veiklos pažeidimams.

Pasitraukus „Laikinosios sostinės kreditui“, šiuo metu rinkoje veikia 74 kredito unijos. 63 iš jų priklauso Lietuvos centrinės kredito unijos sistemai. Šios 63 unijos bendrai kaupia stabilizacijos ir likvidumo fondus, kurie padeda palaikyti atskirų kredito unijų veiklos likvidumą, esant poreikiui gali padėti atkurti mokumą.