Paskelbtas dar vienas kvietimas subsidijoms verslui

Paskelbtas  antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“. Iš viso priemonei įgyvendinti planuojama skirti 15 mln. litų (4,34subsidija verslui mln. EUR) Europos socialinio fondo lėšų. Šiai priemonei įgyvendinti papildomai skirta 2,245 mln. Lt (0,65 mln. EUR) Europos socialinio fondo lėšų.

Kompensacija gali pasinaudoti visi Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, turintys darbuotojų, kurių apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis – ne mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą – 1.035 litai (300 eurų).

Darbdaviai, norintys pasinaudoti priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ galimybėmis, paraišką ir kitus reikalingus dokumentų originalus turėtų pateikti INVEGAI (Konstitucijos pr. 7, Vilnius).

Kvietimas teikti paraiškas dėl projektų finansavimo ir aktualūs dokumentai paskelbti interneto svetainėse www.socmin.ltwww.invega.ltwww.esparama.lt.