Paaiškėjo programos „Gera kurti kartu“ laimėtojai

Vakar vakare atsakinga vertinimo komisija išrinko bendruomenių rėmimo programos „Gera kurti kartu“Smagu būti nariu laimėtojus. Geriausiais projektais buvo pripažinti: asociacija „Kauno Rotaract Klubas“, pristačiusi projektą „Sūpuoklės“,skirtą kurti įdomesnę aplinką vaikams labiausiai apleistų daugiabučių namų aikštelėse, ir lopšelis – darželis „Daigelis“, pristatęs projektą „Taupumo mokyklėlė“, ekonomiškumo pradmenų ugdymui darželinukams.

Kviečiame laimėtojus atvykti į Kauno  kredito uniją ir sudaryti sutartis rėmimo lėšoms gauti. Pagal programos nuostatus, sutartis būtina pasirašyti iki gruodžio 27 d. Nepasirašiusiems sutarčių iki nurodyto termino rėmimas nebus skiriamas.

Bendruomenių rėmimo programa „Gera kurti kartu“ vyko visoje Lietuvoje ir sulaukė daugiau nei 300 paraiškų.  Pateikti projektai buvo vertinami „keturių akių“ principu ir svarstomi kredito unijų deleguotų atsakingų asmenų susirinkime.  Viso buvo atrinkta 20 programos laimėtojų. Rėmimo programos globėjai – Lietuvos centrinė kredito unija ir Asociacija Lietuvos kredito unijos.

Dėkojame visiems dalyvavusiems bendruomenių rėmimo programoje!