Nuo 2020-09-25 keičiasi Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Informuojame, kad Kauno kredito unijos valdyba 2020 m. liepos 22 d. protokoliniu nutarimu Nr. 20/30-3 patvirtino naujos redakcijos Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, kurios įsigalios nuo 2020 m. rugsėjo 25 d. Su naujos redakcijos Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti Kauno kredito unijos internetiniame puslapyje – http://kku.lt/mokejimo-paslaugu-teikimo-salygos/

Informuojame, kad turite teisę iki  Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų įsigaliojimo dienos pranešti Kauno kredito unijai apie nesutikimą su pakeitimais. Iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Kauno kredito unijai nepranešus apie nesutikimą su pakeitimais,  laikoma, kad klientai su tokiais Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais sutinka ir pakeitimai įsigalios nurodytą įsigaliojimo dieną, t.y. 2020 m. rugsėjo 25 d.