Numatomos didesnės „Sodros“ įmokos mažosioms bendrijoms, individualia veikla besiverčiantiems ir ūkininkams

Mažųjų bendrijų steigėjai nelaukia, kol jų pajamos bus apmokestintos „Sodros“ įmokomis, irSodros mokesčiai likviduoja šias bendrijas arba renkasi kitą veiklos formą, daugiausia steigia UAB. Didesnėmis „Sodros“ įmokomis taip pat numatoma apmokestinti besiverčiančius individualia veikla ir ūkininkus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė įstatymo projektą, kuriuo jau nuo 2015 m. siūloma „Sodros“ įmokomis apmokestinti mažųjų bendrijų (MB) vadovus, kurie nėra mažųjų bendrijų nariai, taip pat pajamas iš paskirstytojo pelno ir išmokas, kurias gauna valdybos ar stebėtojų tarybos nariai. MB narius „Sodros“ įmokomis siekta apmokestinti jau nuo 2014 m., tačiau kilus nepasitenkinimui toks sprendimas atidėtas metams.

Projekto autoriai įspėja, kad priėmus siūlomas pataisas „gali kilti mažųjų bendrijų vadovų bei pajamas iš paskirstytojo pelno ir išmokas gaunančių valdybos ir stebėtojų tarybos narių nepasitenkinimas dėl atsiradusios prievolės mokėti socialinio draudimo įmokas.

Siūloma, kad ūkininkų ir jų partnerių pajamos, kurios apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, būtų apmokestintos „Sodros“ įmokomis (50% žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų). O maksimali asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų suma būtų suvienodinta su kitų savarankiška veikla užsiimančių asmenų apmokestinimu ir sudarytų nebe 48 (71.424 Lt), o 60 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (89.280 Lt). Draudžiamųjų pajamų dydis šiuo metu yra 1.488 Lt.

Taip pat siūloma, kad verslo liudijimų turėtojai būtų draudžiami ne tik pagrindine (360 Lt mėnesiui), bet ir papildoma pensijų dalimi. Vienas iš pagrindinių verslo liudijimų pranašumų – galimybė prieš pradedant veiklą sumokėti fiksuoto dydžio įmokas ir veikti neišgyvenant dėl konkrečių mokesčių dydžio apskaičiavimo. Ministerija dabar siūlo panaikinti šį pranašumą ir įvesti prievolę verslo liudijimų savininkams mokėti „Sodros“ įmokas nuo 50% deklaruotų pajamų. O tai sumažins legalios veiklos patrauklumą ir padidins administracinę naštą 81.000 gyventojų, kurie pernai vykdė veiklą pagal verslo liudijimą. „Sodros“ įmokos didėtų tiems gyventojams, kurių mėnesinės deklaruojamos pajamos viršija 1.370 Lt (16.440 Lt per metus). O uždirbantiems mažiau mokėtinos „Sodros“ įmokos mažėtų.