Lietuvos bankas skelbia šalies ūkio augimą

people and moneyŠiemet Lietuvos ūkio augimą daugiausia lemia vidaus paklausa, ėmusi sparčiau augti metų pradžioje, ir vis didėjanti. Ypač prie ūkio augimo prisideda privatus vartojimas. Jam teigiamą įtaką daro padidėjus darbo ir turto pajamoms pagerėjusi namų ūkių finansinė padėtis. Prie šių pajamų prisideda pakeltas minimalusis darbo užmokestis, paveikęs bemaž penktadalio samdomų darbuotojų pajamas. Dėl tokio minimaliojo darbo užmokesčio pasikeitimo vidutinis darbo užmokestis padidėjo beveik 2 proc. Palankų poveikį privačiam vartojimui turi ir tai, kad mažai kyla kainos. Dėl to realiosios disponuojamosios pajamos mažai atsilieka nuo nominaliųjų.  Lietuvos banko ekonomistų paskaičiavimu šiemet šalies ūkis augs 2,8 %, o kitąmet – 3,5 %.

Ekonomistai prognozuoja ir tolimesnį namų ūkių vartojimo augimą. Tam didžiausios įtakos turės žema infliacija bei teigiamos tendencijos darbo rinkoje – registruotas nedarbo lygis pirmą kartą po sunkmečio nukrito žemiau 10 proc. ribos, o jau beveik pusmetį nemažėjantis ir apie 30 tūkst. siekiantis laisvų darbo vietų skaičius rodo, kad nedarbo mažėjimo tendencija tęsis.

šaltinis: www.lb.lt