Lietuvos bankas skelbia 2013 metų trečiojo ketvirčio finansinę statistiką

2013 m. trečiojo ketvirčio šalies finansinio turto metinis augimo tempas buvo 2 procentai ir pralenkė P1įsipareigojimų augimo tempą (1 %). 2012 m. trečiąjį ketvirtį minėti augimo tempai sudarė atitinkamai 6 ir 5 procentus. 2013 m. trečiąjį ketvirtį visuose Lietuvos sektoriuose finansinio turto įsigijimo sandorių suma viršijo pardavimo sandorių sumą. Visi sektoriai, išskyrus valdžios sektorių, minėtu laikotarpiu prisiėmė daugiau įsipareigojimų, negu jų įvykdė.

Šalies finansinis turtas trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 373,7 mlrd. litų.  Daugiausia turtą sudarė akcijos (28 %),  paskolos (24 %) ir indėliai (19 %).

Ketvirčio pabaigoje Lietuva turėjo 434,7 mlrd. litų įsipareigojimų. Trečdalį visų įsipareigojimų (33 %)
sudarė paskolos ir skolos vertybiniai popieriai (skolos VP).

Svarbus vaidmuo Lietuvos ekonomikoje tenka kitoms šalims nerezidentėms (toliau – nerezidentai). 2013 m. trečiąjį ketvirtį nerezidentai turėjo tris ketvirtadalius (75 %) visų Lietuvoje išleistų skolos VP .

Visa informacija Lietuvos banko statistikos pranešime.