Lietuvos Bankas pateikė Lietuvos kredito unijų ir Centrinės kredito unijos veiklos apžvalgą

LB apžvalgaLietuvos banko duomenimis 2013 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų turtas beveik nepasikeitė ir liepos 1 d. siekė 2 mlrd. Lt. Didžiausią kredito unijų turto dalį sudarantis paskolų portfelis atitinkamu laikotarpiu padidėjo 0,8 % – iki 1,06 mlrd. Lt.

Nuo metų pradžios 47 kredito unijos uždirbo 6,4 mln. Lt pelno, tačiau 27 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 13,7 mln. Lt nuostolį. Tai lėmė, kad sektoriaus nuostolis sudarė 7,3 mln. Lt – beveik triskart daugiau nei pernai atitinkamu metu. Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 63 kredito unijas, pirmąjį pusmetį uždirbo 953 tūkst. Lt pelno (2012 m. tą patį laikotarpį – 463 tūkst. Lt).

Daugiau informacijos Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje Kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos 2013 m. II ketv. veiklos apžvalgoje ir kredito unijų pagrindinių rodiklių suvestinėje.

 

Šaltinis: www.LB.lt