Liepos 5-oji kooperacijos diena

Nuoširdžiai sveikiname mūsų narius, kredito unijos valdybą, stebėtojų tarybą bei visus prijaučiančius kooperatyvų kooperacijos dienajudėjimui su Pasauline kooperatyvų diena. Linkime vienybės ir stiprybės Jūsų ir mūsų darbuose, tarpusavio sutarimo mūsų siekiuose, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo.

Šiemet Pasaulinė kooperatyvų diena bus minima liepos 5-ąją jau 119-ąjį kartą. Šių metų tema – „Kooperacija tarp įmonių didesniam tvaraus vystymosi užtikrinimui.“ Vieni svarbiausių kooperatyvų dienos tikslų yra kooperacijos principų skatinimas, bendradarbiavimo stiprinimas ir ilgalaikių santykių puoselėjimas tarp atskirų kooperatinių institucijų, bendruomenių bei organizacijų.

2015-iesiems Jungtinių tautų organizacija planuoja dar ambicingesnius tvaraus vystymosi tikslus. Kooperacijos judėjime dalyvauja daugiau nei vienas bilijonas žmonių visame pasaulyje ir JTO tikslas – tvaraus vystymosi  užtikrinimas, įtraukiant kooperatines bendroves visame Pasaulyje.

Jungtinių tautų organizacija 1994-aisiais patvirtino ir paskelbė pirmąjį Liepos šeštadienį tarptautine kooperatyvu diena, taip patvirtindami kooperatinių bendrovių svarbą viso pasaulio ekonominiam bei socialiniam vystymuisi. Pirmą kartą pasaulyje kooperatyvų diena buvo paminėta 1895 metais Ženevoje (Šveicarija).

Nors ši diena nėra valstybinė šventė, tačiau visame pasaulyje kooperatinės bendrovės (tarp jų ir kredito unijos) vienaip ar kitaip pažymi šią šventę.