LCKU priklausančios 62 kredito unijos metus baigė pelningai ir stabiliai

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kurios aktyvi narė yra ir Kauno kredito unija, per 2013 metus uždirbo 791 tūkst. litų pelno – 3,5 karto daugiau 2012 metais (224 tūkst. litų). 2013 m. pabaigoje LCKU turtas sudarė 366,4 mln. litų – 1 proc. mažiau nei prieš metus (370,3 mln. litų).Pelningi metai

LCKU paskolų portfelis 2013 m. metų pabaigoje siekė 67,9 mln. litų – tai 24,6 proc. daugiau nei prieš metus (54,4 mln. litų). Pelno augimui įtakos turėjo ir rinkoje sumažėjusios indėlių palūkanos – dėl to pernai mažėjo ir vidutinė LCKU pritrauktų indėlių palūkanų norma.

Lietuvos centrinės kredito unijos kapitalas per metus iki 2013 m. gruodžio pabaigos išaugo 15,8 proc. ir sudarė 28,8 mln. litų (2012 m. pabaigoje – 24,8 mln. litų).

LCKU likvidumo bei kapitalo pakankamumo normatyvai ir toliau buvo vykdomi su nemaža atsarga. LCKU kapitalo pakankamumo rodiklis 2013 m. pabaigoje siekė 74 proc. (reikalaujamas minimalus normatyvas – 10 proc.), likvidumo rodiklis siekė 170 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 30 proc.).

LCKU sistema vienija 62 iš 74 veiklos licenciją turinčių Lietuvos kredito unijų. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus bei užskaitymus Lietuvoje ir užsienyje. LCKU priklausančių 62 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

LCKU yra kredito unijų įkurta kooperatinė bendrovė, kuri teikia finansines, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas 62 kredito unijoms. LCKU veiklą pradėjo 2002 m. Šią organizaciją valdo jos nariai (kredito unijos) vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.