Kviečiame naudotis darbo užmokesčio kompensavimo parama

Jaunas verslasKviečiame visus verslininkus, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, kreiptis dėl papildomos paramos – darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo.

Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“ skirta sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje. Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Šiuo metu gauta 293 įmonių paraiškų, iš kurių 281 jau įvertintos ir priimti teigiami sprendimai skirti finansavimą. Šioms įmonėms rezervuota 6,245 mln. Lt. Pagal pirmąjį mokėjimą 118 įmonių už 290 darbuotojų buvo išmokėta 562,76 tūkst. Lt.

 Priemonės naudos gavėjų sąrašas (iki 2014 02 28)

Visi pareiškėjai apie priimtą sprendimą bus informuoti individualiai, paraiškoje  nurodytu korespondencijos adresu.

Primename, kad darbuotojo darbo užmokesčio dalis kompensuojama įmonėms kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio 30 dienos.

Antroji kompensacija už 2014 m. I ketv. apskaičiuotą atlyginimą įmonės bus išmokėta iki 2014 m. ggužės 31 d.