Kredito unijų sektoriuje vyksta pokyčiai,kuriuos inicijuoja pačios unijos

LKU logo

Savireguliacijos stiprinimą kredito unijos sektorius pradėjo įgyvendinti dar 2013 metais, o pastarųjų metų įvykiai kredito unijų rinkoje ir griežtėjantis reguliavimas rodo, kad pokyčiai unijų sektoriuje – neišvengiami. Tarp svarbiausių šių metų reformos planų yra kredito unijų veiklos vertinimo, kapitalo, valdymo stiprinimas bei narių aktyvesnio įsitraukimo didinimas.

62 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų vienijanti LCKU, bendradarbiaudama su ALKU, šiais metais planuoja baigti savireguliacijos reformą. Šių organizacijų vadovų teigimu, artimiausiu laiku planuojami priimti sprendimai prisidės prie tvaraus kredito unijų augimo ir veiklos vystymo.

Įgyvendindama savireguliacijos reformą, LCKU dar 2013 m. įvedė privalomą antrinį didesnių paskolų vertinimą: kiekvienos unijos teikiama paskola, viršijanti 300 tūkst. litų, yra papildomai vertinama ir LCKU rizikos specialistų. Per 2013 metus LCKU specialistai iš viso įvertino 105   tokias paskolas 37,8 mln. Lt sumai, iš jų patvirtino – 59 paskolas 17,2 mln. Lt sumai, patvirtino su papildomomis sąlygomis – 31 paskolą 12,5 mln. Lt sumai, nepatvirtino – 15 paskolų 8,1 mln. Lt sumai.

Praėjusiais metais LCKU, atsižvelgdama į Lietuvos banko didinamus kapitalo pakankamo normatyvus, ėmė aktyviau taikyti finansinius instrumentus, leidžiančius unijoms pasinaudoti finansine pagalba prisitaikyti prie didėjančių reikalavimų. Per 2013 metus LCKU valdybos sprendimais buvo suteiktos 7 subordinuotos paskolos kredito unijoms, kurių bendra suma sudarė 5,37 mln. litų. Tokia finansinė parama skiriama tik toms unijoms, kurios, siekdamos prisitaikyti prie griežtėjančių reikalavimų, preciziškai laikosi tiek LCKU rekomendacijų, tiek Lietuvos banko teikiamų nurodymų.