Kredito unijas bandoma išstumti iš indėlių rinkos?

Naujo kredito unijų įstatymo svarstymasSeimo rudens sesijoje rengiantis priimti naują Kredito unijų įstatymą, ne tik kredito unijoms, bet ir vartotojų interesams atstovaujančioms organizacijoms didžiausią nerimą kelia Lietuvos banko siekis įvesti apribojimą, kad kredito unijoje laikomas indėlis negali viršyti dešimteriopo pajinio įnašo sumos. Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ nuomone, tokia nuostata reiškia norą pamažu išstumti unijas iš indėlių rinkos ir sudaryti šiltnamio sąlygas bankams.

Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vykdomojo direktoriaus Kęstučio Kupšio nuomone, ši naujovė galėtų būti naudinga nebent dideliems kredito unijų veiklos priešininkams.

„O tokių, panašu, galima rasti tiek tarp stambių bankinių institucijų, tiek tarp šių bankininkų interesus ginančių asmenų, įsikūrusių centrinio banko kabinetuose“, – sako K.Kupšys.

Bankuose ir unijose laikomi iki 100 tūkst. eurų vertės indėliai dabar yra draudžiami vienodai. Jei siūlomas apribojimas būtų įvestas, nuo 2015 metų 90 proc. į kredito uniją atnešto indėlio sumos būtų nukreipta į apdraustą sumą, o 10 proc. į neapdraustą pajinio įnašo sumą. Prognozuojama, kad daug unijų indėlininkų nesutiktų su tokiais reikalavimais, todėl unijose laikoma indėlių suma per 2014 metus gali gerokai susitraukti.

Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vadovo K.Kupšio nuomone, naująja įstatymo pataisa indėlininkai būtų paprasčiausiai stumiami iš unijų į bankus.

„Siekis pririšti indėlį su pajiniu įnašu – itin įdomus. Ar įsivaizduotume situaciją, kai į banką indėlį atnešusiam asmeniui siūloma privalomai įsigyti atitinkamą kiekį šio banko akcijų Stokholmo biržoje?

Tikriausiai ne. Žinoma, kredito unijos yra kitokios – savitarpio pagalbos – institucijos, bet visgi ar galima drastiškai varžyti žmogaus laisvę elgtis su savo pinigais, kaip jis nori? Jei jis nori tapti stambiu unijos pajininku – tegu tampa, jei nori būti tik indėlininku – telieka indėlininku, įsigydamas minimalaus dydžio pajų“, – komentavo K.Kupšys.

Šiuo metu padedant indėlį kredito unijoje taikoma nuo 100 Lt iki 300 Lt privaloma pajinio įnašo suma. Kredito unijų pajinis kapitalas yra formuojamas ne iš indėlių, o iš paskolų: unijos nariui negali būti skolinama didesnė nei dešimteriopa jo pajinio įnašo suma.

Skaičiuojama, jog priėmus siūlomus pakeitimus ir indėlius „pririšus“ prie pajaus dydžio, bendras Lietuvoje veikiančių unijų pajinis kapitalas gali sumažėti daugiau nei trečdaliu.

„Siūlomų pakeitimų esmę galima apibrėžti vienu sakiniu: tokiu būdu norima gerokai palengvinti konkurenciją dėl indėlių bankams ir pasunkinti ją unijoms. Tai – nesąžininga, net jei ir dangstomasi neva kilniu siekiu apsaugoti rinką nuo galimų kredito unijų žlugimų“, – teigė asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vadovas K.Kupšys.