Kokia euro įvedimo nauda Lietuvai?

Liepos 23 dieną buvo galutinai patvirtintas euro įvedimas Lietuvoje, tad nauja valiuta atsiskaitinėsime jau nuo 2015 metų euro įvedimassausio 1 dienos. 

Įgyvendinus siekį nuo 2015 m. Lietuvoje įvesti eurą, nauda gerokai viršytų bendrosios valiutos įvedimo sąnaudas ir numatomas papildomas valstybės įmokas – tai rodo Lietuvos banko ekonomistų atliktas Euro įvedimo poveikio šalies ekonomikai kiekybinis vertinimas.

Euro įvedimas prisidės prie ekonomikos plėtros ir šalies gyventojų gerovės, kadangi:

●  išnyks valiutos kurso rizika, todėl atsiras tvirtos prielaidos, kad mažėtų palūkanų normos. Taigi atpigs Vyriausybės, gyventojų bei įmonių skolinimasis.

●  su euro įvedimu mažės valiutos keitimo išlaidų ir rūpesčių.

●  gilesnė Lietuvos ekonominė integracija ES kurs palankesnę aplinką tarptautinei prekybai, taigi verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui, stiprins ekonomiką ir suteiks jai naujų galimybių.

●  buvimas euro zonoje didins Lietuvos patrauklumą tarp valstybei skolinančių ar darbo vietas kuriančių investuotojų;

● visoms Baltijos šalims įsivedus eurą, regionas taps labiau integruotas ir patrauklesnis investuotojams bei verslo partneriams, vertinantiems jį kaip visumą;

● Lietuva užsitikrins finansinio stabilumo garantijas. Įstojusi į euro zoną, Lietuva dalyvaus Europos stabilumo mechanizme, kurio paskirtis – užtikrinti finansinį stabilumą euro zonoje.

Kol euras neįvestas, Lietuva negali pasinaudoti privalumais, kuriuos teiks mūsų valstybės dalyvavimas euro zonoje ir bendrosios valiutos naudojimas.

Šaltinis: www.euro.lt