Keitėsi Kauno KU taikomų mokesčių įkainiai

Nuo 2015 metų vasario mėn. Kauno kredito unijos valdyba patvirtino naujus mokesčių įkainius eurais.  Perskaičiuota sąžiningai

Naujieji mokesčiai skelbiami Kauno KU internetiniame tinklalapyje.

Iškilus klausimams prašome krieptis į savo aptarnavimo vadybininką arba bendruoju unijos telefonu – 837 752  762.