Kauno kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Ernesta Ramaškaitė

2016 m. kovo mėn. 24 d., ketvirtadienį, 17:45 val. BLC didžiojoje salėje (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaunas) šaukiamas pakartotinis visuotinisKauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1.      Stebėtojų tarybos ataskaita už 2015 metus, jos įvertinimas.

2.      Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2015 metus, jos įvertinimas.

3.      Valdybos veiklos ataskaita už 2015 metus, jos įvertinimas.

4.      Paskolų komiteto ataskaita už 2015 metus, jos įvertinimas.

5.      2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.

6.      2015 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projekto pristatymas, jo svarstymas ir tvirtinimas.

7.      2016 m. veiklos plano svarstymas ir tvirtinimas.

8.      2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.

9.      Kredito unijos stebėtojų tarybos narių rinkimai.

10.  Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimai.

11.  Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimai.

12.  Audito įmonės, atliksiančios Kauno kredito unijos 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą, išrinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.

13.  Kauno kredito unijos įstatų keitimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

Kauno kredito unijos valdyba