Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo priimti sprendimai

2018 m. kovo 30 d. Verslo lyderių centre (BLC) (K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53, Kaunas) įvyko Kauno kredito unijos eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo priimti žemiau nurodyti sprendimai:
1. Išrinktas Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo pirmininkas.
2. Išrinktas Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo pirmininko sekretorius.
3. Išrinktas Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo pajininkų atstovas pasirašyti visuotinio narių susirinkimo protokolą ir visuotinio narių susirinkimo patvirtintą 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. Po pristatymo ir pritarimo patvirtintas Kauno kredito unijos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
5. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 metus.
6. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 metus.
7. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus.
8. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Paskolų komiteto ataskaita už 2017 metus.
9. Po pristatymo ir vertinimo patvirtintas Kauno kredito unijos 2017 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projektas.
10. Po pristatymo ir vertinimo patvirtintas Kauno kredito unijos 2018 m. veiklos planas.
11. Po pristatymo ir vertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
12. Išrinkta audito įmonė, atliksianti Kauno kredito unijos 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio išorės auditą ir nustatytas lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limitas
13. Pakeista Kauno kredito unijos buveinės vieta.
14. Pakeisti Kauno kredito unijos įstatai.