Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo priimti sprendimai

2019 m. kovo 31 d. Verslo lyderių centre (BLC) (K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g. 53, Kaunas) įvyko Kauno kredito unijos eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo priimti žemiau nurodyti sprendimai:
1. Išrinktas Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo pirmininkas.
2. Išrinktas Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo pirmininko sekretorius.
3. Išrinkta Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisija.
4. Išrinktas Kauno kredito unijos visuotinio narių susirinkimo pajininkų atstovas pasirašyti visuotinio narių susirinkimo protokolą ir visuotinio narių susirinkimo patvirtintą 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
5. Patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.
6. Po pristatymo ir pritarimo patvirtintas Kauno kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
7. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2018 metus.
8. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2018 metus.
9. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Valdybos veiklos ataskaita už 2018 metus.
10. Po pristatymo ir įvertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos Paskolų komiteto ataskaita už 2018 metus.
11. Po pristatymo ir vertinimo patvirtintas Kauno kredito unijos 2018 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projektas.
12. Po pristatymo ir vertinimo patvirtintas Kauno kredito unijos 2019 m. veiklos planas.
13. Po pristatymo ir vertinimo patvirtinta Kauno kredito unijos 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
14. Išrinkta valdyba ir jos pirmininkas.
15. Išrinkta stebėtojų taryba ir jos pirmininkas.
16. Išrinktas paskolų komitetas ir jo pirmininkas.
17. Pakeisti Kauno kredito unijos įstatai.