Kauno kredito unijos patvirtinta veiklos ataskaita už 2013 metus

Pelningi metaiPateikiame Kauno kredito unijos visuotiniame narių susirinkime 2014 kovo 28 d. patvirtintą unijos veiklos ataskaitą už 2013-uosius metus.

Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems nariams, išreiškusiems savo nuomonę, pastabas bei rekomendacijas.

Kauno kredito unijos veiklos ataskaita.