Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio VNS įvykusio 2020 balandžio 30 dieną priimti nutarimai

Kauno kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2020  balandžio 30 dieną priimti nutarimai:

  1. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas.
  2. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai.
  3. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai.
  4. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai.
  5. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 metus įvertinta teigiamai.
  6. Patvirtintas 2019 m. pelno paskirstymo (nuostolių padengimo) projektas.
  7. Patvirtintas 2020 m. veiklos planas.
  8. Patvirtinta 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
  9. Pakeisti Kauno kredito unijos įstatai.
  10. Išrinktas paskolų komiteto narys.