Kauno kredito unijos neelinis visuotinis narių susirinkimas

Darbuotojų komanda2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d., ketvirtadienį, 17:45 val. BLC didžiojoje konferencijų salėje (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaunas) šaukiamas neeilinis visuotinis Kauno kredito unijos narių susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

1. Kredito unijos paskolų komiteto pirmininko rinkimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno kredito unijos nariai likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo dienos gali susipažinti Kauno kredito unijos patalpose (K.Donelaičio g. 62-301, Kaune), darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

 

Nesusirinkus pakankamam narių kiekiui, remiantis Kauno kredito unijos įstatų punktu Nr. 5.17., 2015 m. rugpjūčio mėn. 6 d., ketvirtadienį, 18:15 val. BLC didžiojoje konferencijų salėje (K.Donelaičio 62/V.Putvinskio 53, Kaune) šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas su ta pačia darbotvarke.

 

Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis narys, registruodamasis dalyvių sąraše, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Kauno kredito unijos valdyba