Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pasikeitimas nuo 2023-09-25d.

Informuojame, kad Kauno kredito unijos valdyba 2023 m. liepos 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. 23/28-2 patvirtino naujos redakcijos Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, kurios įsigalios nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. Su naujos redakcijos Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti Kauno kredito unijos internetiniame puslapyje  –KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (v1.7) (002).

Informuojame, kad turite teisę iki  Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų įsigaliojimo dienos pranešti Kauno kredito unijai apie nesutikimą su pakeitimais. Iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Kauno kredito unijai nepranešus apie nesutikimą su pakeitimais,  laikoma, kad klientai su tokiais Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais sutinka ir pakeitimai įsigalios nurodytą įsigaliojimo dieną, t.y. 2023 m. rugsėjo 25 d.

Šiuo metu galiojančios Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos galios iki 2023 m. rugsėjo 24 d. imtinai. Su šiuo metu galiojančiomis Kauno kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti  čia. Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 837 752762 arba el. paštu info@kku.lt.

Pagarbiai, Kauno kredito unijos administracija