Kauno kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės

Informuojame, kad Kauno kredito unijos valdyba 2023 m. liepos 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. 23/28-2 patvirtino naujos redakcijos Kauno kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisykles, kurios įsigalios nuo 2023 m. rugsėjo 25 d. Su naujos redakcijos Kauno kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklėmis galite susipažinti Kauno kredito unijos internetiniame puslapyje – čia.

Informuojame, kad turite teisę iki naujos redakcijos Kauno kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklių įsigaliojimo dienos pranešti Kauno kredito unijai apie nesutikimą su pakeitimais. Iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Kauno kredito unijai nepranešus apie nesutikimą su pakeitimais,  laikoma, kad klientai su tokiais redakcijos Kauno kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklių pakeitimais sutinka ir pakeitimai įsigalios nurodytą įsigaliojimo dieną, t.y. 2023 m. rugsėjo 25 d.

Pagarbiai, Kauno kredito unijos administracija