Kauno kredito unijoje jau išduodamos paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Kauno kredito unijoje jau išduodamos paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems  verslams

Nuo 2020.05.11 verslas jau gali kreiptis į Kauno kredito uniją dėl lengvatinės paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukėntėjusiems verslams. Tikimės, kad ši skatinimo priemonė padės užtikrinti įmonės veiklą šiuo sunkiu pandemijos, karantino ir verslo lėtėjimo laikotarpiu.

Paskola be užstato teikiama palaikyti pagrindinei veiklai t.y. minimaliems paskolos gavėjo mėnesiniams mokėjimams padengti: darbuotojų darbo užmokesčiui, nekilnojamo turto nuomai, komunalinėms išlaidoms, paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Unijos darbuotojai teikia išamią informaciją apie paskolos išdavimą, kriterijus kuriuos turi atitikti įmonė norinti gauti lengvatinį kreditą bei supažindinama su reikiamais pateikti dokumentais bei jų turiniu.

Siekiant, kad būtinosios lėšos kuo greičiau pasiektų verslą stipriai supaprastintas paskolos išdavimo procesas, o pateikiamų dokumentų kiekis sumažintas iki minimumo. Rekomeduojame paskolai reikalingą dokumentaciją pasiruošti patiems  be išorės tarpininkų taupant įmonės veiklai reikalingas lėšas. Į visus iškylančius klausimus atsakys mūsų darbuotojai.

Dėl papildomos informacijos ir paskolos gavimo kviečiame kreiptis: info@kku.lt arba tel.: 867356010

Kas gali kreiptis paramos? Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, kurie:

 • 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta nukrito daugiau kaip 30 proc.;
 • Veikia Lietuvos Respublikoje;
 • Yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų sąrašą;
 • Yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su Paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dienai;
 • Jiems nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jie nėra restruktūrizuojami.

 

Kas negali kreiptis paramos? 

 • SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
 • SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
 • SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 • SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

 

Kokia maksimali paramos suma? Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur.

 

Kokia maksimali paskolos trukmė? Iki 24 mėn.

 

Kokia paskolos užtikrinimo priemonė? Nėra.

 

Kokia paskolos palūkanų norma?

Fiksuota metinė palūkanų norma. Paskoloms priklausomai nuo Paskolos trukmės yra:

Paskolos trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) – 0,1 procento.

Paskolos trukmė nuo 13 mėnesių iki 36 mėnesių (imtinai) – 0,19 procento.

Skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metai turi 360 dienų, o mėnuo – 30 dienų.

 

Kokie taikomi paskolų administravimo mokesčiai?

 • Paskolos administravimo mokesčiai negali būti didesni nei 2 procentai nuo paskolos sumos, bet bendra paskolos administravimo mokesčių suma, kurią iš viso paskolos gavėjas turi sumokėti už Paskolą, negali būti mažesnė kaip 130 Eur ir didesnė kaip 1 300 Eur;
 • Paskolos lėšos gali būti naudojamos administravimo mokesčiams mokėti.

Kam gali būti panaudota parama?

 • Minimaliems  mėnesiniams mokėjimams padengti;
 • Darbuotojų darbo užmokesčiui;
 • Nekilnojamo turto nuomai;
 • Komunalinėms išlaidoms;
 • Paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Kam negalima panaudoti lėšų? 

 • Finansavimas negali būti skirtas investicijoms į Nefinansuotinus subjektus;
 • Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams;
 • Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 • Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Laukiame Jūsų Kauno kredito unijoje

Administracijos vadovė Ernesta Ramaškaitė