Kauno kredito unija siūlo darbą vidaus audito tarnybos vadovui

subsidija versluiPareigybės tikslas:

Aktyviai veikianti, savalaikį auditą (kontrolę) atliekanti tarnyba savo funkcijoms įgyvendinti pasitelkianti veiksmų planus  ir procesus leidžiančius identifikuoti esamus veiklos, vidaus kontrolės, rizikos vertinimo ir valdymo trūkumus.

 

Uždaviniai:

  • stebėti, tikrinti ir vertinti, ar Kredito unijoje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Kredito unijos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vidaus dokumentų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  • teikti Kredito unijos valdybai analizės ir įvertinimo medžiagą bei rekomendacijas, išvadas dėl Kredito unijos veiklos, valdymo, audituojamų struktūrinių padalinių (toliau – padaliniai) veiklos organizavimo ir jos veiksmingumo, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų klausimais;
  • teikti nuolatines (periodines) vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitas stebėtojų tarybai bei metinę taskaitą visuotiniam narių susirinkimui.

 

Funkcijos:

1.1.  vertinti, kaip Kredito unijoje laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų ir vidaus taisyklių, dokumentų  reikalavimų;

1.2.  tikrinti ir vertinti Kredito unijos vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą;

1.3.  vertinti, ar Kredito unijos finansinė atskaitomybė rodo tikrąją būklę;

1.4.  nustatyti, ar yra veiksminga Kredito unijos veikla, ar pagrįsta jos pasirinkta veiklos politika, ar pakankamai veiksmingai taikomos jos pasirinktos priemonės;

1.5.  teikti Kredito unijos valdybai analizės bei įvertinimo medžiagą ir rekomendacijas Kredito unijos valdymo, audituojamų padalinių veiklos organizavimo ir jos veiksmingumo klausimais;

1.6.  tikrinti, ar prisiimta rizika neviršija Kredito unijoje nustatytų rizikos limitų, nagrinėja ir vertina, ar Kredito unijoje rizikos valdymo priemonės ir rizikos vertinimo metodai tinkami ir veiksmingi, ar užtenka kapitalo prisiimtai rizikai padengti;

1.7.  vertinti, ar valdymo informacinės sistemos, įskaitant elektroninės bankininkystės

1.8.  įvertinti, ar apskaitos duomenys, finansinės ataskaitos tikslios, patikimos ir laiku pateikiamos;

1.9.  tikrinti, kaip Kredito unijoje laikomasi etikos normų, kaip įgyvendinama Kredito unijos veiklos strategija, politikos, procedūros ir pan., kaip šalinami ankstesnio audito ar patikrinimo metu nustatyti trūkumai;

1.10.                  vertinti Kredito unijos perkamų veiklą papildančių paslaugų kokybę, ar jos atitinka Kredito unijos poreikius ir pan.;

1.11.                  vertinti, ar Kredito unijos turtas saugomas, valdomas ir naudojamas taupiai, racionaliai, laikantis įstatymų, sutarčių ir kitų reikalavimų;

1.12.                  vertinti, kaip Kredito unijoje organizuojamas darbas, nustatyti silpnąsias Kredito unijos veiklos puses ir teikti valdybai rekomendacijas, kaip ištaisyti padėtį;

1.13.                  koordinuoti veiklą su išorės auditoriais, Lietuvos banko inspektoriais, atliekančiais inspektavimą, kitų kontroliuojančių institucijų pareigūnais ir informuoja apie tai Kredito unijos stebėtojų tarybą;

1.14.                  tobulinti vidaus audito atlikimo metodus ir procedūras.

 

Reikalavimai:

–          Aukštasis išsilavinimas;

–          2 metų  vidaus auditoriaus  darbo patirtis;

–          LR įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus audito, kredito unijų veiklą, išmanymas;

–           Imlumas naujai informacijai, operatyvumas, novatoriškumas, pareigingumas, sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas;

–          Geri analitiniai ir organizaciniai sugebėjimai, energingumas, loginis mąstymas, savarankiškumas ir operatyvumas sprendžiant iškilusias problemas;

–           Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas Microsoft Office programomis: word, excel, outlook);

–          Nepriekaištinga reputacija

 

Mes jums siūlome:

–          Galimybę tobulinti žinias ir įgūdžius;

–          Visas socialines garantijas;

 

Darbo laikas:

–          Visa darbo diena

Vieta:

–          Kaunas

 

Gyvenimo aprašymų laukiame adresu info@kku.lt  su nuoroda „Vidaus auditorius“ iki 2016.12.23