Įsigaliojo Ūkio ministerijos sprendimas padidinti verslo investicijų grąžą

Pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“ nuspręsta kompensuoti net 95 proc. (regionuose) irKompensuojamos palūkanos 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse) sumokėtų palūkanų už paskolas, lizingo (išperkamosios nuomos) sandorius, skirtus verslo pradžios ar plėtros projektams įgyvendinti. Be to, iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pratęstas ir priemonės paraiškų priėmimo terminas.

Padidintas palūkanų kompensacijos procentas bus taikomas paskolų ir lizingo sutartims, pasirašytoms nuo š. m. sausio 1 dienos. Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir verslininkams, pateikusiems paraiškas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGAI), palūkanos bus kompensuojamos kas ketvirtį iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Dėl dalinio palūkanų kompensavimo į INVEGĄ gali kreiptis tiek SVV subjektai, kurių paskolai yra suteikta INVEGOS garantija, tiek verslininkai arba įmonės, kurios nepasinaudojo garantija, bet nuo 2014 m. sausio 1 d. pasirašė finansavimo sutartis su kredito įstaigomis ar lizingo bendrovėmis dėl investicijų finansavimo ir investuos į gamybinę ir jai prilygintą įrangą ir įrenginius. Iki š. m. pradžios pasirašytoms sutartims lieka galioti ankstesnės priemonės sąlygos. Verslumo skatinimo fondo finansavimo galimybėmis  kaip ir anksčiau bus kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų.

 

Šaltinis: www.invega.lt